Laajennettu työssäopppiminen (LaTO) -hanke

Valtakunnallisessa, Opetushallituksen rahoittamassa laajennetun työssäoppimisen hankkeessa koordinaattorina toimi Pirkanmaan ammattiopisto, Pirko. Laajennetussa työssäoppimisessa mukana olevien/olleiden koulutuksen järjestäjien kehittämistyötä on tutkittavissa: http://toplaaja.purot.net/.

Hyriassa suunniteltiin ja kokeiltiin vuosina 2008-2011 laajennetun työssäoppimisen hankkeessa yksilöllisen opiskelupolun mallia.

Hankkeen tuloksena Hyrian eri alojen opiskelijoilla on nyt mahdollisuus tehdä opintojaan laajemmin työssäoppien. Kunkin alan koulutuspäällikkö arvioi tämän yksilöllisen opiskeluväylän tarpeellisuuden ja hyödyn opiskelijan kohdalla.

Laajennettua yksilöllistä työssäoppimista mahdollistetaan

  • opiskelijalle,  jolla on haasteita luokkamuotoisessa opiskelussa
  • opiskelijalle, joka oppii parhaiten työvaltaisesti
  • opintojaan nopeuttavalle opiskelijalle  
  • opiskelijalle, jonka opinnot ovat pitkittyneet tai hän palaa keskeytyksen jälkeen  jatkamaan opintojaan.

 

Yksilöllinen opiskelusuunnitelma tehdään koulutuspäällikön päätöksen jälkeen yhteistyössä: opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja muut tarvittavat tukihenkilöt. Työssäoppimista koskevan opiskelusuunnitelman laadinnassa on mukana myös työpaikkaohjaaja. 

Lukuvuonna 2012 – 2013 LaTO laajeni

Laajennetun työssäoppimisen kehittäminen  jatkui Hyriassa. Hankekaudella tehtiin yhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) kanssa.  Hyria oli tämän yhteistyöhankkeen koordinoija. Toimimme edelleen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa valtakunnallisessa TOPLAAJA-verkostossa.
 

Hyrian  LaTO-hankkeen toimintaa, etsitään vastauksia haasteisiin

  1. Kolmannen opiskeluvuoden työvaltaisuuden lisääminen? Tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun viimeistä opiskeluvuottaan opiskeleville nuorille. Samalla mahdollistui opiskelijoille enemmän valinnaisuutta opiskelun loppuvaiheessa.
  2. Suunnittelemme ja kokeilemme: Kolmannen opiskeluvuoden aloittava opiskelija voi Hyriassa syksyllä 2013 vaikuttaa opintojensa työssäoppimisen määrään (sosiaali- ja terveysalalla, hiusalalla, sähköalalla ja rakennusalalla). Opiskelijaa ohjattiin valitsemaan polkunsa joko laajemmalla työssäoppimisen polulla tai oppilaitoskeskeisellä polulla, johon sisältyi normaali työssäoppiminen. Työvaltaisuuden lisääminen tapahtui työssäoppimisena, palkallisessa työssä tai oppisopimuksena.
  3. ATTO-opintojen työvaltainen suorittaminen? Tavoitteena olo kehittää ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (ATTO) integrointia ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen. ATTO-opettajat ja ammatilliset opettajat kehittivät työvaltaisia ATTO-opintojen suoritustapoja opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan laajennetussa työssäoppimisessa. 
  4. Yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyö työssäoppijan tukena? Tavoitteena olo kehittää työpaikkaohjaajien ja opettajien välistä yhteistyötä, näin vahvistettiin opiskelijan työssäoppimisen aikana tarvittavaa ohjaus- ja arviointiosaamista. Suunniteltiin ja toteutettiin yhteistoiminnallista koulutusta, kehityttiin ohjaus- ja arviointitaidoissa.
  5. Miten pajajaksot edistävät opintoja? Tavoitteena oli vahvistaa yhteistyötä pajatyöntekijöiden ja Hyrian opettajien välillä. Kehitettiin menetelmiä, joilla edistetään pajajaksolle siirtyvien opiskelijoiden opintoja  pajajakson aikana, opinnollistetaan opiskelijan työskentelyä pajoilla.

 

Toteutusaika    1.1.2009 - 31.12.2013

Rahoitus           Opetushallitus

Lisätietoja    

Hankepalvelut(at)hyria.fi

Lisätietoja koordinointihankkeen kotisivuilta: http://toplaaja.wikispaces.com/