LARK 4 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, kriteeristö käyttöön

Mikä oli LARK 4 -hanke?

LARK 4 -hanke oli Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama laadunhallinnan kehittämisen verkostohanke. Hyria oli mukana yhtenä hankekumppanina yhdessä 15 ammatillisen oppilaitoksen kanssa. 

Miksi hanketta tarvittiin?

LARK 4 -hanke toi resurssia itsearviointilaisuuksien suunnitteluun, koordinointiin ja tulosten hyödyntämiseen sekä mahdollisti kokemusten jakamisen muiden verkostohankkeen oppilaitosten kanssa. Kaikille ammatillisille oppilaitoksille pakollinen itsearviointi Opetushallituksen / Opetus- ja kulttuuriministeriön laadunhallintajärjestelmän kriteereillä ajoittui keväälle 2015. Hyrian itsearviointipäivät olivat helmikuun 2015 alussa, minkä lisäksi itsearviointia suoritettiin Hyrian sisäisessä laadunhallinnan HYTTI-työryhmässä. Arviointipäivien aikana itsearviointia tehtiin 10 arviointitilaisuudessa, ja niihin osallistui yhteensä 80 hyrialaista eri henkilöstöryhmistä.

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin ja sen pohjalta toteutettavien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistettiin kattavasti johdon, henkilöstön ja sidosryhmien edustajia. Henkilöstön ja sidosryhmien tietoisuus laadunhallinnan menettelytavoista ja toimenpiteistä kasvoi itsearvioinnilla ja sen tulosten käsittelyllä.  Ennakoivia menettelytapoja sovellettiin entistä laajemmin oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä. 

Tavoitteet

Tavoitteena oli johdon, henkilöstön ja sidosryhmien osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet laadunhallintaan ja sen kehittämiseen sekä toimintamallit laadunhallinnan itsearviointiin 2015 (itsearvioinnin tuki). Ennakoivan toiminnan ja laadunhallinnan kehittäminen nähtiin osana johtamista.

Hyriassa kehitettiin toimintamallia, jolla varmistettiin arviointitulosten hyödyntäminen johtamisessa sekä perustehtävän suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamalli tuki kehittämistyön edistymisen seuraamista systemaattisesti (oman toiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittymisen ennakoiminen - omat edellytykset koulutuksen järjestämiseen). Laadunhallinnan itsearvioinnin tuloksia hyödynnettiin mm., kun valmistaudutaan uusien järjestämislupien hakuprosessiin (järjestämisedellytysten arviointi ja niiden varmistaminen).

Toiminnot

  • Hyödynnettiin LARK 3 -hankkeessa keväällä 2014 saatuja pilottioppilaitoksen kokemuksia omassa uudessa itsearvioinnissa keväällä 2015.
  • Varmistettiin, että Hyrian itsearviointeihin osallistui kattava määrä johtoa, henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä ja että itsearvioinnin tuloksia hyödynnettiin laadunhallinnan kehittämisessä.
  • Varmistettiin, että kehittämistoimintaan osallistui henkilöstön lisäksi sidosryhmien edustajia (esim. sidosryhmäanalyysit ja -kyselyt ja niistä saatavat tulokset).
  • Tuettiin ”kummioppilaitoksen” Luksian itsearvioinnin suunnittelua ja toteuttamista.
  • Tarjottiin osaamista myös oman verkoston ulkopuolisille oppilaitoksille, esim. Välkky-verkoston oppilaitoksille, sekä hankeverkostojen ulkopuolella oleville koulutuksen järjestäjille.
  • Kehitettiin Hyrian toimintamallia arviointitulosten hyödyntämiseksi johtamisessa sekä perustehtävän suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Rahoitus: Opetushallitus

Toteutusaika: 1.1. – 31.12.2015

LARK-hankkeiden materiaaleja: http://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/home

Lue lisää laatutyöstä Hyriassa: http://www.hyria.fi/hyria/laatutyo_hyriassa

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

                                                                                 oph r


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.