Hyviä käytänteitä läpäisyn tehostamiseksi (Läpsy III)

Mikä oli Läpsy III -hanke?

Hankkeessa suunniteltiin ja kokeiltiin joillakin Hyrian aloilla erilaisia keinoja nuorten opiskelun tukemiseksi ja jouhevaksi edistymiseksi sekä mallinnettiin erilaisia opiskelutapoja ja henkilökohtaisia opintopolkuja niille opiskelijoille, joille opiskelu on erityisen haasteellista. Kehitettiin menetelmiä tunnistaa ja tunnustaa osaamista ja erilaisia tapoja suorittaa opintoja niin, että opiskelijalle mahdollistuu nopeampi mahdollisuus edetä opinnoissaan. Myös työn ohella opiskelu mahdollistettiin.

Eri viranomaisten ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa suunniteltiin keinoja, joilla nuori kiinnitetään mielekkääseen arkeen tai kuntoutukseen väliaikaisen opintojen keskeyttämisen ajaksi. Yhteistyötahoina olivat mm. A-klinikka, ELY-keskus, Elämäni Sankarit ry sekä nuorten palvelupisteet ja työpajat. 

Miksi hanketta tarvittiin?

Hyria koulutus Oy:ssä opintojen keskeyttäminen, varsinkin erityisopiskelijoiden runsas keskeyttäminen oli huolestuttavaa; tilastollisesti opinnot keskeytyivät valtakunnallisia keskiarvoja useammin. Myös ”vanhemmilla” opiskelijoilla, joilla oli ollut peruskoulun jälkeen 1 – 2 välivuotta ennen opintojen alkamista, oli mahdollisesti tarvetta ja taitoa edetä opinnoissa eri tahtiin ja eri tavoin kuin juuri peruskoulusta tulleilla nuorilla.

Keskeyttämisen vähentämiseksi suunnitelluissa toimissa Hyriassa otetiin huomioon, että keskeyttämisistä suurin osa tapahtuu ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kohderyhmänä olivat

  • ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka olivat vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan
  • opiskelijat, joilla oli muita oppimisen tuen tarpeita
  • opiskelijat, joilla alavalinta oli ollut väärä
  • opiskelijat, joiden opintojen keskeyttämiseen oli terveydelliset syyt.

Tavoitteet

Tuotettiin Hyriaan Keskeyttämisen keskeyttämiseen ja läpäisyn tehostamisen ohjaamismalli:

  • Nova-startti-prosessikuvaus
  • osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen mallinnus tuetussa oppimisessa
  • keskeyttämisten keskeyttäminen Hyriassa.

Toiminnot

  • Suunniteltiin ja kokeiltiin Nova-startti-mallia etsimään, ottamaan yhteyttä ja hakemaan poissaolevia opiskelijoita opintojen pariin ja opastamaan takkuavissa opinnoissa.
  • Suunniteltiin ja kehitettiin erilaisia opetusjärjestelyjä, joilla mahdollistettiin ohjaus ja tuki sellaisille opiskelijoille, jotka sitä eniten tarvitsevat (osastojen ammatilliset ohjaajat).
  • Organisoitiin koulutuskokeiluja sekä oman oppilaitoksen Valmentavan ja valmistavan koulutuksen opiskelijoille että alueen peruskoulujen ja lukioiden opiskelijoille.

 

Rahoitus               Opetushallitus

Toteutusaika         3.9.2013 – 31.12.2014 

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi

oph r