Hyviä käytänteitä läpäisyn tehostamiseen - hanke

Valtakunnallista ammatillisen koulutuksen läpäisyn kehittämisen hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda)

Lukuvuosi 2011 – 2012

Hyria koordinoi hanketta, jossa  yhteistyökumppaneina toimivat:

Työterveyslaitos, Oulun seudun Ammattiopisto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Luovi ja Hämeen ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Keskeiset tavoitteet

 • parantaa ammatinvalinnan- ja uraohjauksen, nivelvaihekoulutuksen ja työelämävalmennuksen tavoittavuutta, laatua ja tehokkuutta

Hankkeen toimet

 • Kohti työelämää ja koulutuksesta työhön ohjausmenetelmien levittäminen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa
 • Hyrian ammatillisten - ja ammattitaitoa täydentävien aineiden opettajien työelämäyhteistyön ja verkostoitumisen vahvistuminen lyhyillä työelämäjaksoilla sekä opiskelijan työelämään valmentamisen, työssä ohjaamisen ja arvioinnin kehittyminen yhteistyössä työelämän kanssa.

Lukuvuonna 2011 – 2012 järjestetyt ohjaajakoulutukset

19 - 20.1.12 Hyvinkää

28 - 29.2.12 Oulu

20 - 21.3.2012 Nivala

27 - 28.3.12 Keskipohjanmaa

19 - 20.4.12 Pori

26 - 27.4.12 Helsinki

14 - 15.5.12 Sastamala


Ohjaajakoulutuksissa oli kouluttajana Työterveyslaitoksen kouluttaja ja työparina joko Luovin tai Hyrian kouluttaja.

Syyslukukaudella 2012 toteutetaan ohjaajakoulutuksia

Kouluttajina TTL: kouluttaja työparinaan Luovin tai Hyrian kouluttaja:

15 -16.8.12 Vantaa, työpajat

20.8.12 Joensuu, ammattiopisto Luovi

22 - 23.8.12 Vantaa, Varia

30.8.12 Oulu, Luovi

10 - 11.9.12 Helsinki, nuorten työpajat

12 - 13.9.12 Helsinki, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

20 - 21.9.12 Vantaa, Varia

27 - 28.9.12 Tampere, Tampereen ammattiopisto

1 - 2.10.12 Riihimäki, Hyria ja nuorten työpajat

8 - 9.10.12 Hyvinkää, Hyria ja nuorten työpajat

18.10.12 ja 15.11.12 Lahti, Salpaus

19.10.12 ja 16.11.12 Lahti, Salpaus

25 - 26.10.12 Hämeenlinna, Tavastia

14.11.12 Hyvinkää, yläkoulujen opinto-ohjaajat

22 - 23.11.12 Ylivieska, työhönvalmennus

26 - 27.11.12 Pori, nuorten työpajat

Tähän mennessä ohjaajakoulutuksiin on osallistunut henkilökuntaa seuraavista oppilaitoksista:

Hyria Koulutus Oy, Suomen Liikemiesten kauppaopisto, Oulun Seudun Ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Nivalan nuorten työpajat, Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan kauppaopisto, Uudenkaupungin ammattiopisto Novida, Länsirannikon Koulutus, Oy Winnova, Luksia, Länsi-uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Hämeen ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajaopiskelijat, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Vantaan ammattiopisto, Satakunnan ammattiopisto, Helsingin nuorten työpajat, Helsingin palvelualojen oppilaitos.

Muu toiminta hankkeessa syyslukukaudella 2012

Hankeyhteistyökumppanit kokeilevat / testaavat Kohti työelämää menetelmiä.

Oulun Seudun Ammattiopistossa, Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa, Luovissa ja Hyriassa ollaan mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä opiskelijoiden keskeyttämisten ja eroamisten kirjaamisessa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa kirjataan opinto-ohjaajaopiskelijoiden Kohti työelämää ohjaajakoulutuksessa saatujen menetelmien kokeiluja ja kokemuksia.

Hyriassa toteutetaan hankkeessa syksyn aikana eri alojen ammatillisten opettajien ja ATTO-opettajien lyhyitä työelämäjaksoja (1-2 päivää) tavoitteena luoda yhteistyökontakteja työelämään ja etsiä opiskelijan työssäoppimisen ja työpaikkaohjauksen kipupisteitä. Tämän jälkeen toteutetaan opettajille ja työpaikkaohjaajille suunnattu seminaari, jossa pohditaan Kohti työelämää ohjausmenetelmän harjoitusten käyttöä opiskelijoiden työssäoppimiseen ohjaamisessa, erityisopiskelijan haasteita työssäoppijana sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen ja tuen tarvetta.

Lukuvuosi 2012 – 2013

Hyria koulutus Oy:n omaa kehittämistyötä yhteistyössä valtakunnallisen LÄPSY- verkoston kanssa

Keskeiset tavoitteet edellisen hankekaudentavoitteiden lisäksi

 • ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja työelämästä syrjäytymistä
 • vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia opintouran hallintaan ja työelämään siirtymiseen
 • kehittää positiivisia yhteistyömuotoja opintonsa aloittavien opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen parantamiseksi
 • kehittää ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja ammatillisten opintojen integrointia

Hankkeen toimet

 • Hyriassa etsitään keskeyttämisen syitä – omassa oppilaitoksessa sekä valtakunnalliseen läpäisyn tehostamisen tutkimukseen osallistuen. Syiden kartoittamisen rinnalla kehitetään uusia ja tehostetaan vanhoja opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimia.
 • Yhteistyössä työelämäverkoston kanssa vahvistetaan ja kehitetään välineitä työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen.
 • Kehitetään menetelmiä opintonsa aloittavien nuorten opintoihinsa kiinnittämiseksi, yhteistyössä nuorten ja heidän huoltajiensa kanssa.
 • Ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien aineiden opettajien yhteistyötä lujitetaan ja yhteistä opintojen suunnittelua kehitetään. 

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi