kYMPPI - Työkaluja ympäristöystävälliseen palveluketjuun

Mikä oli kYMPPI-hanke?

kYMPPI – Työkaluja ympäristöystävälliseen palveluketjuun -hanke pureutui kysymyksiin, miten kunnan, koulutusorganisaation tai pk-yritysten palvelu olisi entistä ympäristöystävällisempää, minkälaisia työkaluja ammattilaiset voisivat hyödyntää ympäristöohjauksessaan ja mitä voidaan oppia maakuntien välisellä yhteistyöllä.

Hanketta toteutettiin maakuntien välisenä yhteistyönä päätoteuttajana Lahden seudun ympäristöpalvelut. Kumppaneina olivat Hämeenlinnan kaupunki, Hyria koulutus Oy ja Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus omilla osaprojekteillaan. Osaprojekteissa oli mukana useita alueellisia yhteistyökumppaneita.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli luoda teemallisia työkaluja, edistää osaamisverkoston ja yhteistyön kehittymistä, parantaa kustannustehokkuutta, edistää ympäristöystävällisten käytänteiden käyttöönottoa sekä lisätä tietämystä. Hankkeessa luotujen työkalujen avulla ammattilaiset voivat kannustaa kunnan työntekijöitä, yrittäjiä ja asukkaita muuttamaan toimintatapojaan ympäristöä säästävämpään suuntaan. Työkalut tukevat kunnissa sekä viestintä- ja koulutusorganisaatioissa tehtävän neuvonnan, ohjauksen sekä ympäristökasvatuksen ja -koulutuksen vaikuttavuutta.

Toteutusaika: 1.1.2011 – 31.3.2014

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä mukana olleet kunnat, yritykset ja muut toimijat

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

kymppi cmyk isompi V              EAKR lippu