KONKARI 1 ja 2

KONKARI - Kokemus kiertoon -hankkeissa oli lähtökohtana yhteiskunnallinen tarve saada hiljainen osaaminen tallennetuksi ja yrityksissä hyötykäyttöön. KONKARI-hankkeissa rakennettiin erilaisiin toimintaympäristöihin ja tilanteisiin soveltuva hiljaisen tiedon keruun ja siirtämisen malli, joka tukee sekä yksilöllistä kehittymistä että yrityksen kilpailukykyä tietopääoman tunnistamisen, siirtämisen ja hyödyntämisen kautta.

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Tavastia ja Hyria koulutus Oy (koordinointivastuu). Konkari 1 -hankkeessa mukana olivat myös Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (koordinointi) ja Faktia koulutus Oy.

Miksi projektia tarvittiin?

Sadat tuhannet työntekijät siirtyvät lähivuosina eläkkeelle niin Suomessa kuin Euroopassa. Yhteiskunnan kasvavan taloudellisen epätasapainon lisäksi yritykset joutuvat pohtimaan, kuinka säilyttää kilpailukyky vaikeasti korvattavan ja tunnistettavan tietopääoman poistuessa yrityksestä ja työmarkkinoilta. Yrityksen näkökulmasta merkittävä uhka on hiljaisen tiedon menetys. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, mitä siellä osataan, miten tuota osaamista käytetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta. Hiljaisen tiedon mallittamisen toimenpiteet parantavat myös yritysten henkilöstön hyvinvointia ja samalla yritysten tuottavuutta. Yksilön tasolla hiljaisen tiedon omaksuminen jollakin tietyllä alalla vaikuttaa yksilön kykyyn toimia itsenäisesti ja kyvykkäästi.

Tavoitteet

Hiljaisen tiedon esiin saaminen ja löytäminen on vaikeaa. Hiljaiselle tiedolle ei ole olemassa yhtenäisiä mittausmenetelmiä. Tiedostetusta ongelmasta huolimatta yrityksillä ei ole vielä käytössään kunnollisia ja systemaattisia työkaluja ja malleja tiedon keruuseen ja jakamiseen. Myös haasteet ja tarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti. Hankkeiden puitteissa voitiin toteuttaa yksittäisen yrityksen kohdalla räätälöity hiljaisen tiedon esiin saamisen ja siirtämisen malli. Malli muodostettiin yhteistyössä yrityksen kanssa ja mallissa ottaen huomioon eri toimialojen piirteet ja tarpeet.

Hankkeen ensimmäisellä kaudella toteutettiin työelämäyhteistyössä seuraavia hiljaisen siirron siirtämisen mallinnuspilotteja:

Palvelukeskus Åvik                       
Valokuvaus-menetelmä, hoitotyön toimenpiteet näkyväksi ja perehdytyksen apuna
Tarkkalan kuljetus Oy                    Yrityksen tarina – menetelmä sukupolvenvaihdostilanteessa
Maanrakennus Aarre Kujala Oy    Yrityksen tarina – menetelmä sukupolvenvaihdostilanteessa
Oitin Valu Oy                                   Osaamiskartoitus – hiljaisen tiedon siirto ja perehdyttäminen

Toteutusaika: 1.8.2011 – 31.12.2013

Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi