KIINTEISTÖAUTOMAATION KEHITYS

Mikä oli Kiinteistöautomaation kehitys-projekti?

Kiinteistöautomaation kehityshanke oli EAKR-osarahoitteinen investointihanke, jonka avulla kehitettiin kiinteistöautomaatio-, talo- ja turvallisuustekniikan oppimisympäristöjä vastaamaan paremmin alueen työelämän tarpeita.  

Miksi projektia tarvittiin?

Ammattitaitoisen talotekniikan ja sähköasentajan perus- ja jatkokoulutukseen tulee liittymään yhä enemmän kiinteistöautomaatio-, talo- ja turvallisuustekniikkaosaamista. Kattava ja hyvätasoinen osaaminen vaatii koulutukselta sen huomioimista opetuksessa ja harjoittelutyössä. Projektin tarkoitus on kehittää Hyria koulutuksen Riihimäen yksikössä kiinteistöautomaatio-, talo- ja turvallisuustekniikan opetuspalveluita, joilla mahdollistetaan osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus ja työssä olevan henkilöstön koulutus uuden teknologian vaatimuksiin. 

Projektin tavoitteet

Tavoitteena oli, että oppilaitoksessa tarjotaan nykyaikaista ja laadukasta koulutusta (perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta). Tämä parantaa valmistuvien oppilaiden ja täydennyskoulutuksen saaneiden työllistymismahdollisuuksia.

  • Koulutuksen myötä LVI- ja sähköasentajat osaavat asentaa, käyttää ja huoltaa energiaa säästäviä ja helppokäyttöisiä taloautomaatioasennuksia.
  • Kouluttaa asentajia, huoltohenkilöstöä ja turva-alan henkilöitä, jotka hoitavat turvallisuuspalveluiden asennuksen ja huollon.
  • Energiansäästö ja ympäristön huomioiminen kuuluvat oleellisesti projektin tavoitteisiin.

Toiminnot

  • Oppimisympäristöjen (tilat ja laitteet) ja opetuksen tason kehittäminen kiinteistöjen talo-, automaatio- ja turvateknisten ratkaisujen opetusta ajanmukaistamalla
  • Yhteistyön lisääminen oppilaitoksen ja yrityselämän sekä eri oppilaitosten välillä
  • Koulutuksen kehittäminen työelämälähtöisemmäksi investoimalla laitteisiin, joilla opetus saadaan vastaamaan yrityselämän tarpeita
  • Opettajien työelämätuntemuksen lisääminen
  • Yritysten työntekijöiden ammattitaidon hyödyntäminen opetuksessa ja sen suunnittelussa

 

Toteutusaika: 1.7.2010 -30.4.2013

Rahoitus: EAKR (Hämeen liitto)

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria


Hämeen liitto

EAKR lippu

vipuvoima EU 2007-2013