Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa

Mikä oli KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN KOULUTUKSESSA -hanke?

Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke oli valtakunnallinen Opetushallituksen tukema ESR-hanke, jota koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Hankekumppaneitamme olivat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY ja Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO.

Hankkeessa on toteutettu Rakennustyömaan kestävät käytännöt -opas
Hankkeen internetsivut: http://www.sykli.fi/fi/kekeraksa/raksa-etusivu

Miksi projektia tarvittiin?

Rakennusalan kehitystarpeet ja muutokset edellyttävät paitsi nykyisten, olemassa olevien osaamistarpeiden tunnistamista, myös tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia. Huomioimalla kestävän kehityksen osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa voidaan parantaa sekä koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin että työelämän ja työntekijöiden valmiuksia vastata rakennusalan muutosten aiheuttamiin haasteisiin.

Hankkeen tavoitteena oli rakennusalan ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden vahvistaminen kestävän kehityksen osaamistarpeiden näkökulmasta sekä rakennusalan ammatillisen opetuksen, opettajien osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen rakennusalan kestävän kehityksen haasteiden näkökulmasta. Hyrian pääteemana hankkeessa oli rakennusalan jätehuolto.

Projektin tavoitteet

  • tarkastella rakennusalaan kohdistuvia muutoksia (mm. uudet rakennusmääräykset ja muu lainsäädäntö, tekninen kehitys ja kuluttajien asenteiden muutokset) sekä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen haasteita lähitulevaisuudessa ja miettiä uusia osaamistarpeita alan yrityksissä
  • tunnistaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä osaamistarpeita rakennus- ja talotekniikan alan yrityksissä 
  • luoda opetuskokonaisuuksia ja työkaluja, joiden avulla nämä osaamistarpeet voidaan paremmin huomioida ammatillisessa koulutuksessa.

Toiminnot

Hankkeessa laadittiin opetuskokonaisuuksia kestävän kehityksen teemoista talotekniikan ja talonrakennuksen ammatilliseen opetukseen. Valmiiden opetuskokonaisuuksien lisäksi hankkeessa kuvattiin kestävän kehityksen oppimispolun muodossa kestävän kehityksen osaamistarpeet ja oppimistavoitteet vähintään yhteen koulutusohjelmaan tai tutkintoon. Lisäksi hankkeessa laadittiin opas, joka sisältää työkaluja ja hyviä käytäntöjä rakennustyömaan kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämiseen. Opas soveltuu paitsi työympäristöjen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, myös työssäoppimisjaksojen tueksi.

Toteutusaika:                  1.3.2012 – 31.3.2014


Rahoittaja:                      ESR (Opetushallitus)

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria                                                         


oph r            ESR lippu vanha