KEM – Key Competences to prepare our students for an entrepreneurial mindset

Mikä oli KEM-projekti?

KEM-projekti oli Euroopan unionin Comenius-ohjelman tukema kansainvälinen hanke, joka oli suunnattu Hyrian liiketalouden opiskelijoille ja opettajille. Mukana kaksivuotisessa projektissa Hyrian lisäksi olivat:

 • CPI O Cruce, Espanja
 • I.T.I. AUGUSTO RIGHI, Italia
 • STOKEINTEIGNHEAD Primary School, Iso-Britannia
 • Berufliche Schule “Am Laemmermark”, Saksa
 • II Liceum Ogólnoksztalcace im. Juliusza Ligonia, Puola
 • Srednja ekonomska sola Maribor, Slovenia
 • 3rd GYMNASIo of KALAMARIA, Kreikka 

Miksi projektia tarvittiin?

Hanke mahdollisti opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymisen ja kansainvälisten valmiuksien sekä ammatillisen osaamisen kehittymisen. Hanke oli osa yrittäjyyskasvatusta ja samalla se mahdollisti liiketalouden harjoitusyrityksen kansainvälistämisen ja kehittämisen kansainvälisten kumppaneiden ja toimintojen avulla.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja, jotka ovat tärkeä osa ammattitaitoa. Niillä tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa.

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat:

 1. elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu
 2. vuorovaikutus ja yhteistyö
 3. ammattietiikka
 4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 5. aloitekyky ja yrittäjyys
 6. kestävä kehitys
 7. estetiikka
 8. viestintä- ja mediaosaaminen
 9. matematiikka ja luonnontieteet
 10. teknologia ja tietotekniikka
 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

 

Lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa opiskelijoiden osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin ja toimintoihin Euroopassa. Projektin lopputuloksena valmistui katalogi parhaista käytänteistä esimerkkeineen sekä toimintaohjeineen, tukimateriaalia sekä kurssi opiskelijoille, kuinka kehitetään ja lisätään yrittäjyysajattelutapaa.

Toiminnot

Hankkeen toimintoja olivat projektikokoukset työpajoineen hankkeen osallistujaoppilaitoksissa, kansainväliset messut sekä opiskelija- ja opettajavaihdot sekä materiaalien ja kurssin tuottaminen.  

Yhdessä EU -rahoituksen saaneen Stude Co.- monialainen yrittäjyysympäristö opiskelijoille -hankkeen kanssa KEM tarjosi muutamille opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osan yrittäjyysopinnoistaan Sloveniassa, kansainvälisillä oppilaitosmessuilla. ”International Practice Firm Trade Fair in Celje, Slovenia 1.2.2012” kokosi kaupanalan harjoitusyritykset ympäri Eurooppaa. Osallistuvia oppilaitoksia oli yli 60. Messuilla oppilaitoksilla oli omat ständit, ja he myivät virtuaalisia tuotteita, joita ”asiakkaat” ostivat virtuaalisella debit-korteilla. Hyrian opiskelijat esittelivät harjoitusyrityksen kummiyritys ImageWear Hyvinkään vaatteita.


Toteutusaika            1.8.2011–31.7.2013

Rahoitus

Elinikäisen oppimisen ohjelma/Comenius. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelma/Comenius-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

Katso myös KEM e-journal.

LLP
Koulutus
cimo