Järkivihreä hitsari

Mikä oli Järkivihreä hitsari -hanke?

Järkivihreä hitsari -hankkeessa parannettiin koulutuksen järjestäjien valmiuksia kehittää ja tarjota yrityksille koulutusta ja palveluja teräsrakennetuotannon mahdollistamiseksi SFS EN 1090 -standardin mukaisesti (teräs- ja alumiinirakenteiden kokoaminen ja tuotanto). Tarkoituksena oli yhteistyöllä tukea yritysten kilpailukyvyn kehittymistä ja osaavan työvoiman saantia sekä lisätä yritysten työntekijöiden osaamista.

Hankekumppaneina olivat Faktia Koulutus Oy ja Ammattiopisto Tavastia sekä Ubiikkia Hämeessä -hanke. Oppilaitoksilla oli yrityskumppanuuksia omilla painopistealueillaan.

Miksi hanketta tarvittiin?

Hitsausteollisuuden laatuvaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Hitsausohjeiden hyväksyntään ja hitsauskoordinoijan pätevyyteen liittyvät vaatimukset ovat tiukentumassa, hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla asianmukainen pätevyys sekä hitsauksen laadunhallinta tulee olla toteutusluokan vaatimusten mukainen. Kantavien teräsrakenteiden valmistukseen on tulossa pakollinen kolmannen osapuolen valvonta.

1.7.2014 voimaan tullut standardi EN1090-2 edellyttää, että teräsrakenteiden valmistajien – mukaan lukien urakoitsijat ja alihankkijat – on täytettävä standardin vaatimukset. Standardin mukaan yrityksellä pitää olla käytössä sertifioitu laatujärjestelmä. Laadunvalvonnan taso on määriteltävä toteutusluokkiin

EXC 1: maatilarakennukset

EXC 2: asuin- ja toimistorakennukset (oletusluokka, jos muuta ei ole määritetty)

EXC 3: sillat ja muut rasitukselle altistuvat rakenteet

EXC 4: erikoisrakenteet, esim. pitkäjänteiset sillat, voimalaitokset jne.

Tavoitteet

Hankkeessa suunniteltiin koulutuspaketti vastaamaan standardeja. Hitsauskouluttajat opettivat jo oppilaitoksessa opiskelijoille standardin niin, että mennessään yritykseen työssäoppimaan he olivat osaavia työntekijöitä. Hanke kehitti myös yrityksen laatu- ja ympäristöjohtamista ja laatumerkintöjen ajantasaistamista.

Toteutus

Hyria keskittyi 1090-infotilaisuuksiin, hitsauslaatukäsikirjan tekemisen konsultointiin ja järjesti hitsauspätevyyskokeita ja tarvittavia koulutuksia.

  • Yhteistyöyritysten kanssa laadittiin suunnitelma työtapojen ja menetelmien koulutukseen, jolla vastataan standardin vaatimuksiin.
  • Yritykset osallistuivat koulutuspalvelun suunnitteluun ja pilotointiin ja ottivat työssäoppijoita, joilta saatiin palautetta palvelupaketista.
  • Aikataulutettiin yrityksen laadunhallinnan kehittämistä ja ympäristöosaamisen vahvistamista.
  • Palvelupakettia kehitettiin palautteiden perusteella, tuloksia arvioitiin ja esiteltiin yrittäjille ja muille oppilaitoksille.
  • Yritysten laatuasioiden tilaa tarkasteltiin ja tehtiin niiltä osin jatkosuunnitelmia.

 

Toteutusaika: 3.7.2014 – 31.12.2015

Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus

LisätietojaELY-keskusten logo

hankepalvelut(at)hyria 

 


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.