HYVINVOINTIKLINIKKAA RAKENTAMASSA

 – Selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta

 

Mikä oli Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa -hanke?

Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa -hankkeessa tehtiin selvitys työelämälähtöisen ja monialaisen oppimisympäristön perustamisesta Riihimäelle. Tavoitteena oli, että selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysalan, hiusalan ja kauneudenhoitoalan opetusta voidaan järjestää yhteisessä oppimisympäristössä, joka tukee tarvittavan ammatillisen osaamisen sekä työelämätaitojen kehittymistä.

Miksi hanketta tarvittiin?

Väestön ikärakenne muuttuu, aktiivisen ikääntymisen tuotteet ja markkinat kasvavat, mutta samalla myös vanhusväestön eriarvoisuus kasvaa. Palvelut siirtyvät yhä enemmän asiakkaiden luo. Tulevilta työelämän toimijoilta edellytetään sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiutta vastata ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen.

Hankkeen avulla pyrittiin löytämään keinoja väestön ikääntymisestä johtuvaan kasvavaan työvoiman tarpeeseen erityisesti vanhuspalveluissa. Myös julkisten ja yksityisten palvelujen yhdistämiseen liittyvää osaamista ammatillisessa koulutuksessa pyrittiin edistämään.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli opetuksen toteutussuunnitelmien kehittäminen vastaamaan työelämän ja alueen ikääntyvän väestön tarpeita. Hankkeessa selvitettiin hoiva- ja hyvinvointialan työelämälähtöisen, tutkintojen rajat ylittävän ammatillisen koulutuksen oppimisympäristön (hyvinvointiklinikan) perustamista, jotta sitä kautta opiskelijoille kehittyisi työelämän edellyttämää moniosaajuutta.

Tarkoituksena oli tuoda hyvinvointiklinikka ja siellä toimiminen keskeiseksi oppimistavaksi kolmeen eri hyvinvointialan tutkintoon: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, hiusalan perustutkinto ja kauneudenhoitoalan perustutkinto. 

Toiminnot

Projektin aikana laadittiin selvitys

  • tarvittavasta osaamisesta; keskeiset työelämätarpeet ja vaadittu ammatillinen osaaminen
  • tutkinnoista ja tutkinnon osista, joita oppimisympäristössä toteutetaan 
  • tutkintojen ja tutkinnon osien toteutuksen suunnittelusta
  • tarvittavasta henkilöstöstä
  • tarvittavista tiloista ja laitteista.

 

Toteutusaika:  1.11.2013 – 30.6.2014

Rahoitus:         EAKR (Hämeen liitto) 

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria 

EU aluekehitysrahasto sosiaalirahasto vanhaHämeen liittovipuvoima EU 2007-2013