FRC+

Mikä oli FRC+ -projekti?

FRC+ projekti vahvisti First Round Centerissä toimivien organisaatioiden rooleja ja yhteistyötä. Projektissa kehitettiin palvelukonseptia, joka tukee alueen yritysten toimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä edistämällä osaamispääoman käyttöä yritysrahoituksessa ja kehittämällä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa.

Projektia hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu, ja toteuttajina olivat First Round Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hyria koulutus Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy sekä Aalto-yliopisto.

Miksi projektia tarvittiin?

Projektin keskeisin toimenpide oli palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittäminen ja pilotointi. Pilotointi tapahtui toimintalinjojen suunnitelmien mukaisesti Riihimäen alueen yrityspalvelutahojen, yritysten ja yrittäjien sekä oppilaitosten yhteistyönä. 

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli kehittää yritysten tukipalveluita tuottavien organisaatioiden rooleja ja yhteistyötä Riihimäen talousalueella. Projektissa vahvistettiin First Round Center -palvelukokonaisuutta, jonka tehtävänä on tukea alueen yritysten toimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä edistämällä osaamispääoman käyttöä yritysrahoituksessa ja kehittämällä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa. Palvelukokonaisuus muodostui viidestä synergisestä toimintalinjasta.

Toiminnot

FRC ideaportti – Uusien ideoiden kaupallistaminen

Toimintalinjan tavoitteena oli systemaattisesti nostaa esiin uusia innovaatioita Riihimäen alueella ja auttaa ideaa ja idean omistajaa viemään sitä eteenpäin menestyväksi liiketoiminnaksi liike-elämän sekä tuotekehityksen asiantuntijoiden avulla. 

FRC Yrityskiihdyttämö – Startup-yritysten käynnistäminen

Toimintalinja palveli kasvuhakuisia ja uutuusarvoa omaavia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä, verkostojen hyödyntämisessä sekä etsi väyliä ja tukea pääomarahoituksiin.

  • brändin rakentaminen
  • teolliset ja tuotannolliset tuotteet
  • verkosto-osaaminen
  • väylä pääomarahoitukseen ja apu rahoituksen hankintaan
  • konsultointi kustannusten minimoinnissa 

FRC Sweat – Osaamisen ja työn avulla osakkaaksi

Toimintalinjassa kehitettiin markkinapaikka, jossa osaamispanosta vastaan voi hankkia omistusosuuksia alkavasta yrityksestä. FRC Sweat verkostoi keskenään osaamissijoituksia etsivät alkavat yritykset ja osaamistaan tarjoavat osaamissijoituksia tekevät yritykset. 

FRC Tuotekehitys – pk-yrityksissä olevien tuotteiden ja toimintojen kehittäminen

Toimintalinja nosti esiin yrityksistä tiedostettuja ja osin tiedostamattomia ideoita tuotteista, menetelmistä ja toimintamalleista, joita ei ole osattu hyödyntää. Toimintalinja vei yritäjille tietoisuutta ja tukea ideoiden jatkokehittämiseen saatavista tukiohjelmista. Tuotteen kehittämisestä tehtiinn projekti, jossa myös etsittiin ja haettiin rahoitusta tuotekehitykselle.

FRC Kärkiteknologia – Soveltavan huippuosaamisen kehittäminen

Toimintalinja toi uusimman teknologian hyödynnettäväksi Riihimäen alueen yrityksille. Uuteen teknologiaan tutustuminen ja käyttöön soveltaminen tapahtui teknologiaan liittyvän uuden idean tai FRC Tuotekehitys -projektin avulla.

Kehitysprojekteista oli tavoitteena saada aikaa 1-2 tutkimushanketta, jotka jatkuisivat nykyisen FRC+ -projektin päättymisen jälkeen omalla rahoituksella.

Rahoitus:        EAKR (Hämeen liitto)

Toteutusaika: 1.4.2011 – 30.8.2014

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi

EAKR lippuHämeen liitto