Erätys II – laatua ja tulevaisuuden osaamista matkailualalle

Mikä oli Erätys II -hanke?

Erätys II jatkoi erä- ja luonto-opaskoulutuksen valtakunnallista kehittämistä, joka aloitettiin 2013 Erätys!-hankkeessa, kun erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon uudet tutkinnon perusteet mahdollistivat sen. Hankkeessa vahvistettiin luontomatkailualan toimijoiden verkostoitumista, lisättiin alan kilpailukyvyn tukea tuotteistamisen ja koulutuksen avulla, mitä varten kartoitettiin yrittäjien ja työntekijöiden lisäkoulutustarpeita sekä liiketoimintaa tukevia palveluja työelämän tarpeista lähtien.

Luontomatkailualan yritysten toiminnan kannattavuutta edistettiin tekemällä kartoitus luontomatkailualan tulevaisuuden palvelutarpeesta ja toiminnan ennakoimisesta. Luontomatkailualalle luotiin valtakunnallinen laatutyön koulutuskokonaisuus ja sen avulla parannettiin luontomatkailutuotteiden laatua.

Jatkohankkeessa olivat mukana Hyria koulutus Oy (koordinaattori), Jämsän ammattiopisto, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti sekä Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Kuusamo. Hankekumppaneita olivat oppilaitosten paikalliset luontomatkailualan yhteistyöyritykset.

Miksi hanketta tarvittiin?

Jatkohanketta tarvittiin hyödyntämään Erätys!-hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä (tuotteita ja koulutuksia) ja kehittämään niitä edelleen. Työelämän lisäkoulutus- ja tuotteistamistarpeita tarkasteltiin laatunäkökulmasta ja koulutuksenjärjestäjien kanssa kehitettiin palveluiden laatutekijöitä ja menestyvämpiä luontomatkailutuotteita. Myös kansainvälisten asiakkaiden mielipiteet luontomatkailuun liittyen ja alan sesonkiluonteisuus otettiin huomioon tulevaisuuden ennakoimisessa.

Hankkeessa lisättiin alueellisten ja valtakunnallisten toimintaverkostojen yhteistyötä, suunniteltiin ja pilotoitiin lisäkoulutuksia ja vietiin tietoa ja tuloksia käytäntöön.

Tavoitteet

Tavoitteena oli yritysten palvelutuotteiden kehittyminen omalla talousalueella ja Etelä-Suomessa. Luontomatkailualan työllistymismahdollisuuksia laajennettiin kehittämällä koulutuskokonaisuus luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseksi luontomatkailupalveluissa. Hankkeiden tuloksia jalkautettiin laajasti työelämän tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi tapaamisten ja seminaarien yhteydessä.

Toiminta

  • luontomatkailutuotteen laatukoulutus
  • kartoitus luontomatkailualan tulevaisuuden palvelutarpeista ja toiminnan ennakoimisesta
  • tulosten hyödyntäminen uusina luontomatkailutuotteina
  • koulutuskokonaisuus luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseksi
  • alueverkoston kehittäminen ja linkitys valtakunnalliseen verkostoon
  • pienyritysten palveluntuotannon ja työllistämismahdollisuuksien tukeminen
  • valtakunnallisen luontomatkailutuotteen dokumentoimisvälineen toteutus laatutyön tukena

 

Toteutusaika 1.12.2014 – 31.12.2015

Rahoitus         Pirkanmaan ELY-keskus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria        

ELY-keskusten logo