Erätys! – yrittäjyyttä tukevaa osaamista luontomatkailualalle

Mikä oli Erätys! -projekti?  

Hankkeen tavoitteena oli luontomatkailualan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen ja kilpailukyvyn tukeminen tuotteistamisen ja työelämälähtöisten koulutusratkaisujen avulla.

Hankkeen valtakunnallisina toteuttajina olivat viisi luontoalan oppilaitosta: Hyria koulutus Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Jämsän ammattiopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus sekä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti. Hankekumppaneita olivat oppilaitosten paikalliset luontomatkailualan yhteistyöyritykset. Hankkeen koordinaattorina toimi Hyria koulutus Oy. 

Miksi projektia tarvittiin?

Matkailuelinkeinon piirissä ohjelmapalvelut ovat olleet voimakkaimmin kasvava osa-alue. Luontomatkailumarkkinoiden kehittymistä leimaa yritysten erikoistuminen. Alihankinnat lisääntyvät, yritysten verkottuminen lisääntyy ja yhteistyö muillakin yritystoiminnan osa-alueilla kasvaa.

Toinen tulevaisuuteen vaikuttava tekijä ovat uudet asiakassegmentit, matkailualan tulee hallita entistä eriytyneemmät asiakasryhmät. Sukupolvien ja erilaisten elämäntapojen erottamat asiakasryhmät vaativat erilaisia palveluita, eikä heitä voi käsitellä yhtenä markkinana. Tämä edellyttää toimialalta herkkyyttä tunnistaa uudenlaisia asiakassegmenttejä ja niiden toiveita tai vaatimuksia eli kykyä toimia käyttäjä- ja kysyntälähtöisesti. 

Projektin tavoitteet 

Hankkeen avulla hyödynnettiin oppilaitosverkoston ja alueellisten luontomatkailuyritysten osaamista jakamalla kehitys- ja suunnittelutyön vastuualueita verkoston kesken. Luontomatkailun palvelutuotteita kehitettiin kysyntälähtöisesti yhdessä yritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Hankkeen jälkeen pyritään kouluttamaan alan yrittäjiä ja yritysten työntekijöitä valtakunnallisesti. Hankkeen toteutussuunnitelma oli seuraavanlainen:

1.      Kartoitetaan työelämän tarpeita

2.      Kehitetään palveluiden laatutekijöitä

3.      Suunnitellaan ja pilotoidaan lisäkoulutuksia

4.      Kehitetään luontopalvelutuotteita

Hankkeen toimintaa voi seurata sen nettisivuilla osoitteessa https://eratys.wordpress.com/.

Rahoitus:              Opetushallitus

Toteutusaika:       14.6.2013 - 31.12.2014

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

oph r