ENO-PT – Enemmän osaamista perustutkintoihin

Mikä oli ENO-PT -hanke?

ENO-PT -hankkeessa kehitettiin opintohallintojärjestelmien sujuvaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä tutkintouudistuksen toimeenpanossa. Hankkeen merkittävä uutuusarvo Välkky-verkostossa oli opiskelijahallinnon toimijoiden vertaistyöskentelyn käynnistäminen oppilaitosten välillä.

Hankkeessa kehitettiin ammatillisen peruskoulutuksen osaamisperusteisia, työelämälähtöisiä, joustavat yksilölliset opintopolut mahdollistavia opetus- ja toteutussuunnitelmia sekä jaettiin hankekumppanien kesken niihin liittyvää osaamista ja kokemuksia. Lisäksi hankkeessa kehitettiin työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen kautta mahdollistuvien yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen suunnittelua ja hallintaa.

Hyrian hankekumppaneina toimivat Välkky-verkostoon kuuluvista oppilaitoksista Faktia Koulutus Oy, Kiipulan ammattiopisto ja Valkeakosken seudun ammatti- ja aikuisopisto.

Miksi projektia tarvittiin?

Uudistettujen perustutkinnon perusteiden toimeenpano oli hankkeen päätavoite. Hankkeessa pyrittiin konkretisoimaan, mallintamaan ja jalkauttamaan ammatillisen peruskoulutuksen uusien säädösten, perusteiden ja määräysten vaikutukset oppilaitosten oppimis-, opetus- ja arviointiprosesseihin sekä toiminta- ja opintohallintojärjestelmiin.

Työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen merkitys yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen rakentamisessa tulee jatkossa kasvamaan entisestään ja sen huomioiminen oppilaitosten suunnitelmissa, prosesseissa ja järjestelmissä on ensiarvoisen tärkeää.

Toiminnot

  • Kehitettiin välineitä ja tuotetaan ohjeistusta osaamisperusteisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanoon sekä opetus- ja toteutussuunnitelmien valmisteluun.
  • Kehitettiin toimintatapoja ja välineitä sekä tuotettiin ohjeistusta yksilöllisten, joustavien henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien suunnitteluun ja hallintaan.
  • Suunniteltiin, ohjeistettiin ja toteutettiin tutkintouudistuksen siirtymävaiheen toimenpiteet.

 

Rahoitus: Opetushallitus

Toteutusaika: 18.12.2014 – 31.12.2015

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria                              

oph r