Hygieniaosaaminen

Selkokielinen hygieniaosaamismateriaali maahanmuuttajien opetukseen

 

Hygieniaosaamismateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Hygieniaosaamismateriaali on suunnattu maahanmuuttajaopetukseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi joko yhdessä opettajan kanssa tai itsenäiseen opiskeluun. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa.

 

Opiskelija voi käyttää materiaalia myös itsenäisesti kartuttaessaan omaa hygieniaosaamistaan. Opettajan on silloinkin hyvä opastaa opiskelijaa materiaalin käyttämiseen.

 

Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä. Tekstin mukana on sanasto, jossa

  • on selitetty vaikeita sanoja,
  • on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,
  • on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta.

Hygieniamateriaalin tekijät:

 

Heidi Heikkinen

Heidi Jutila

Markus Hjelt

Anne-Mari Kaapu

Riikka Kuningas

Lenita Pihlaja

Heli Salonen