Hoiva ja huolenpito

Selkokielinen hoiva- ja huolenpitomateriaali maahanmuuttajien opetukseen


Hoiva- ja huolenpitomateriaalista löytyy esimerkkejä alan selkokielisistä teksteistä. Materiaali yhdistää suomen kielen oppimisen sekä ammatillisen sisällön ymmärtämisen ja oppimisen. Oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa.

Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä. Tekstin mukana on sanasto, jossa

  • on selitetty vaikeita sanoja,

  • on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,

  • on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta.

Hoiva- ja huolenpitomateriaalissa on myös harjoituksia, joiden avulla on tarkoitus kerrata alan sanastoa ja varmistaa asioiden ymmärtäminen.

 

Hoiva- ja huolenpitomateriaalin tekijät:


Markus Hjelt

Anne-Mari Kaapu

Riikka Kuningas

Lenita Pihlaja

Heli Salonen