ChiNet 2013-2014

Mikä oli ChiNet-projekti?

Ammatillisten oppilaitosten Chinet-verkosto oli hankkeen aikana kahdeksan oppilaitoksen muodostama yhteistyöverkosto, jonka avulla mahdollistettiin Kiinaan liittyvän tietotaidon lisääminen usealla koulutusalalla. Verkoston toiminta on merkittävä väylä oppilaitosten Kiina -osaamisen lisäämisessä sekä yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Samalla vahvistetaan yhteistyöalueiden tietämystä Suomesta ja sen elinkeinoelämästä ja koulutuksesta. Kiina-verkosto ChiNet lisää Kiina -tietoutta Suomessa, parantaa ammatillisten oppilaitosten mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön Kiinassa sekä keskittyy erityisesti työssäoppimisjaksojen toteuttamiseen alueella. Verkoston tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteistyö sekä kansallisesti että Kiinan Suzhoussa.  

Hyria koordinoi hanketta hankekaudella 2013-2014. Verkostoon kuuluivat Hyrian lisäksi Turun ammatti-instituutti, Tampereen seudun ammatiopisto Tredu, Vantaan ammattiopisto Varia, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto SLK, Luksia Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Omnia sekä Kouvolan seudun ammattiopisto. Verkoston kiinalaiset partnerit olivat Jiangsun maakunnan opetushallinto, Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology,  Shanghai Electronic Industry School ja Jiangsun maakunnan ammatillista oppilaitoksista koostuva China - Finland-verkosto. Verkostoa on tarkoitus laajentaa Nankingiin.

Miksi projektia tarvittiin?

Hanke oli osa Oph:n määrittelemiä kansainvälistymisen painopistealueita. Hyrian strategiassa kansainvälistymisen tavoitteiksi on määritelty mm. kansainvälisen opiskelijavaihdon kasvattaminen, opettajien kansainvälisten työelämäjaksojen määrän kasvattaminen sekä verkottuminen kansainvälisten oppilaitosten kanssa.

Projektin tavoitteet

Keskeisimpiä tavoitteita olivat Suomen ja Kiinan välisen pysyvän ammatillisen koulutuksen verkoston luominen, verkoston vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sekä ammatillisten opiskelijoiden valmiuksien lisääminen monikulttuurisissa työyhteisöissä eri aloilla. 

Toiminnot

Kiina-verkostossa toteutettiin suomalaisten opiskelijoiden hotelli-, ravintola- ja catering-, kone- ja metalli-, sähkö- sekä automaatioalojen työssäoppimisjaksoja Kiinassa ja kiinalaisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja Suomessa. Opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen käytännön järjestelyjä kehitettiin niin, että suomalaisten opiskelijoiden oli turvallista ja mielekästä suorittaa työssäoppimisjaksoja Kiinassa. Keskeistä toteutuksessa olivat ChiNetin toimijoiden yrityskontaktit, jotka luotiin Suomessa ja Kiinassa hyödyntäen Kiinaan etabloituneita suomalaisyrityksiä. Vastaavasti kiinalaisopiskelijoille pyrittiin löytämään hyviä kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja suomalaisissa ravintoloissa sekä kone- ja metallialan yrityksissä.  

Ympäristö- ja työturvallisuuskoulutus muodosti tärkeän osan työssäoppimisjaksoja, sillä työturvallisuuslainsäädäntöä ollaan Kiinassa juuri uudistamassa. Hankkeessa toteutettiin myös kieli- ja kulttuurikoulutusta osana opiskelijoille annettavaa ennakkovalmennusta.


Toteutusaika:         1.8.2009 – 31.12.2014

Rahoitus:               Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

131274 oph hankelogo