CarNet - Competences for Garages (CarNet VETPRO)

Mikä oli CarNet Competences for Garages -projekti?

CarNet Competences for Garages -projektin tarkoituksena oli lisätä autoalan kansainvälistä toimintaa vuonna 2008 perustetun kansainvälisen oppilaitosverkoston avulla. Liikkuvuushanke oli suunnattu autoalan opettajille ja asianatuntijoille.

Projektiin osallistuivat Suomesta Hyria, Vaasan ammattiopisto ja Turun ammatti-instituutti partnereina ja PIRKO koordinaattorina. Eurooppalaiset partnerit ovat Sloveniasta, Italiasta, Ranskasta ja Saksasta.

 

Miksi projektia tarvittiin?

Järjestäytynyt autoalan kv-verkosto lisää opettajien ja opiskelijoiden ammattitaitoa ja kulttuurista kompetenssia. Lisäksi kytkeytyminen autonvalmistajia lähellä oleviin oppilaitoksiin tuo merkittävää kustannus- ja synergiahyötyä, sillä autonvalmistajien testauslaitteet ovat kalliita eikä niitä tai niiden virtuaalisia oppimisalustoja saada helposti kotimaisten oppilaitosten käyttöön.

Projektin tavoitteet

Päätavoitteena hankkeessa oli kehittää yhteiset eurooppalaiset periaatteet autoalan eri koulutusohjelmien arvioinnille ja oppimistulosten vertailulle liittyen erityisesti ulkomailla suoritettavaan tutkinnon osaan. Yhteisten oppimistulosten sekä ydinosaamisalueiden vertailu suoritettiin osana asiantuntijaliikkuvuutta. Kussakin liikkuvuudessa oli mukana Carnet-verkoston opettajia sekä yrityselämän edustajia verkoston huoltamoista.

Toiminnot

Toimintoina oli autoalan opettajien ja asiantuntijoiden liikkuvuus. Hankkeen tuloksena syntyivät vertailutaulukot eri maiden autoalan osaamisen poluista ja yhteisistä ja erilaisista osaamisalueista.

Ulkomaan jakson aikana autoalan asiantuntijat suorittivat työseurantaa ja kävivät keskusteluita eurooppalaisten kollegoiden kanssa ja kokosivat tästä tuloksena maakohtaiset autoalan osaamisalueiden ja oppimistulosten taulukot. Hankkeella mahdollistettiin myös parempi omaksuminen ja käyttöönotto vuonna 2014 voimaan tulleeseen ECVET -järjestelmään nähden.

 

Toteutusaika:          1.8.2012 – 31.5.2014


Rahoitus:                 Elinikäisen oppimisen ohjelma/Leonardo da Vinci.

     Suomen elinikäisen oppimisen ohjelman/Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja       toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.


Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

LLPKoulutuscimo