ArtECult IV - Art and European Culture

MIKÄ OLI ArtECult IV -PROJEKTI?

ArtECult IV -hanke oli Euroopan unionin Leonardo da Vinci -ohjelman tukema viestintäalan opiskelijaliikkuvuushanke, jota koordinoi Raahen koulutuskuntayhtymä, Lybecerin käsi- ja taideteollisuusopisto. ArtECult IV olil jatkoa kulttuuri- ja viestintäalan kansainvälisten yhteistyöverkostojen ArtECult, ArtECult II and ArtECult III opiskelijaliikkuvuushankkeille sekä ArtECult PRO asiantuntijaliikkuvuushankkeelle. Liikkuvuudet ovat suomalaisten oppilaitosten 2. tai 3. vuoden perustutkinto-opiskelijoille, jotka suorittavat 4-15 viikon vaihtojakson ulkomailla.  

Hankkeeseen kuului 7 suomalaista viestintäalan oppilaitosta. Vastaanottavia partnereita oli 14 ja he olivat seuraavista Euroopan maista: Islanti, Hollanti, Saksa, Unkari, Irlanti, Slovakia, Viro, Latvia, Espanja, Iso-Britannia ja Italia.

MIKSI PROJEKTIA TARVITTIIN?

Hankkeen avulla mahdollistettiin Hyrian opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja kansainvälisten valmiuksien kehittyminen. Opiskelijoilla oli mahdollisuus pohtia ja tutkia myös kansainvälisen työlistymisen mahdollisuuksia.  

PROJEKTIN TAVOITTEET

Tärkeimpänä tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden ammatillista osaamista (esteettinen, taiteellinen, visuaalinen ja audiovisuaalinen) painottamalla elinikäisen oppimisen avaintaitojen kartuttamisen, johon työssäoppimis- tai opiskelujakso ulkomailla kattavasti vastaa. Vastaavasti kotikansainvälistymistoimintoja voitiin vahvistaa vastaanottamalla partnerimaiden opiskelijoita ja opettajia Hyriaan. Lisäksi opiskelijat pyrkivät hyödyntämään e-oppimisen työkaluja.

Vaihdon aikana opiskelijat kohtaavat uusia tilanteita, soveltavat jo oppimaansa tietoa käytännössä, omaksuvat uudet työtehtävät ja uudet teknologiset välineet niin töissä kun yhteydenpidossa kotimaahan, testaavat kielitaitoaan ja vertailevat esim. kestävän kehityksen ratkaisuja kohdemaassaan.

Lisäksi vaihdon aikana mahdollistui opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kuten kulttuurituntemuksen, kielitaidon, monikulttuurisessa työympäristössä työskentelyn, vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä yksilöllinen kasvu ja itsenäistyminen.  

TOIMINNOT

Hankkeen aikana 57 suomalaista viestintäalan opiskelijaa suoritti kansainvälisen työssäoppimis- tai opiskeluvaihtojakson Euroopassa. 

Toteutusaika 1.8.2012–31.5.2014

Rahoitus Elinikäisen oppimisen ohjelma/Leonardo da Vinci. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelman/Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. 

LISÄTIETOJA

kansainvälisten asioiden suunnittelija
Tanja Korteharju
puh. 050 574 8544
tanja.korteharju(at)hyria.fi

audiovisuaalisen viestinnän opettaja
kansainvälisyysvastaava
Michele Takala
puh. 050 415 3698
michele.takala(at)hyria.fi

www.artecult.net

LLP

Koulutus

cimo