Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen  

Mikä oli Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelma?

30 – 50-vuotiailla työssä olevilla tai työttömillä henkilöillä, joilla ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa, oli mahdollisuus suorittaa osa- tai koko tutkinto ja saada ohjausta sekä tukea opintojen suunnitteluun ja opintoihin. Koulutus oli maksutonta ohjelmassa mukana oleville, opiskelija maksoi vain tutkintomaksun (58 €).

Mihin ohjelmaa tarvittiin?

Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelmassa tavoiteltiin alueellisesti 30 ­– 50-vuotiaita, joilla ei vielä ollut toisen asteen tutkintoa. Toiminnalla pyrittiin parantamaan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden hakeutumista itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin. Lisäksi kehitettiin tiedon jakamista yhteistyöverkostojen kanssa ja panostettiin aikuisopintoihin kuuluvaan tuen antamiseen.

Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusohjelman tavoitteena oli lisätä toisen asteen tutkintoa vailla olevien mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Ohjelman puitteissa oli mahdollisuus suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai yksittäinen tutkinnon osa näyttötutkintona. Ohjelmassa kehitettiin myös oppilaitoksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Rahoitus:        Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika: 19.12.2014 – 31.12.2015

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi