3D MONEX

Mikä oli 3D monex -projekti?

3D monex oli Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa painopisteinä olivat ammattitaidon saavuttamista tukevien digitaalisten oppimisratkaisujen pilotointi ja levittäminen sekä 3D-tulostuksen osaamista ja opetuskäyttöä edistävien toimintamallien kehittäminen. Hanke toteutettiin Hyriassa audiovisuaalisen viestinnän sekä kone- ja metallialan osastoilla.

Hankekumppaneina toimivat Ekami (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto) ja Luksia (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä).

Hankkeen blogissa https://3deemonex.wordpress.com/hyria-koulutus-oy/ voitiin seurata, mitä tehtiin.

Miksi projektia tarvittiin?

Hankkeessa konkretisoitiin ja jalkautettiin 3D-tulostuksen ja -mallinnuksen mahdollisuuksia eri koulutusaloilla työelämälähtöisesti. Hankkeessa syntyneiden monialaisten oppimisympäristöjen avulla opiskelijoille syntyi kokonaisvaltainen käsitys 3D-tulostuksen ja -mallinnuksen mahdollisuuksista tuotteen suunnitteluprosessista valmiiseen tuotteeseen. Hankkeen toteutukseen otettiin mukaan työelämän edustajia avaamaan työelämän tarpeita ja lisättiin näin opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia hyödyntää 3D-tulostusta opetuksessa.

Projektin tavoitteet

 • 3D-tulostuksen ja -mallinnuksen sekä tuotantomenetelmien konkretisoituminen opiskelijoille
 • monialaisten 3D-tulostuksen opetus-, ohjaus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen työelämälähtöisesti
 • eri alojen opiskelijoita osallistavien opetusmenetelmien kehittäminen -> opiskelumotivaatio kasvaa
 • opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ja eri tutkintojen välisen yhteistyön mahdollistaminen
 • yhteisen opintokokonaisuuden suunnittelu ja pilotointi
 • työelämä- ja oppilaitosverkostoyhteistyön lisääminen.

Toiminnot

 • 3D-tulostuksen ja -mallinnuksen monialaisten opetusjärjestelyjen ja -menetelmien suunnittelu ja kehittely oppilaitosverkostossa
 • opetusmenetelmien pilotointi kunkin oppilaitoksen valitsemilla koulutusaloilla
 • henkilöstön osaamisen kehittäminen oppilaitosverkostossa, opintokäynnit
 • kytkentä työelämään ja yritysten tarpeisiin, työelämän yhteistyökumppaneiden etsiminen
 • tulosten näkyminen: yhteisen työalustan perustaminen, jonka ylläpitoon osallistuivat hankehenkilöstön lisäksi opiskelijat.

 

Toteutusaika:        21.5.2014 – 31.12.2015

Rahoitus:              Opetushallitus

Lisätietoja:     

hankepalvelut(at)hyria                 

oph r