Virtuaalivirtuoosit – opiskelijat oppimisympäristöjen kehittäjinä

Mikä Virtuaalivirtuoosit-hanke oli?

Virtuaalivirtuoosit-hankkeessa kehitettiin ammattitaidon saavuttamista tukevia virtuaalisia oppimisratkaisuja, joita toteutettiin pilotoiden. Samalla luotiin malleja ao. toteutuksille ja levitettiin näitä malleja sekä hankeverkoston sisällä että oppilaitosten muissa verkostoissa. Ylätason tavoitteena oli virtuaalisten opetus- ja ohjauskäytäntöjen ja toimintamallien käytön edistäminen.

Hankkeen tavoitteet

Virtuaalivirtuoosit hankkeen kantavana teemana oki ”Opiskelijat kehittäjinä”. Opiskelijat otettiin mukaan kehittämistoimintaan ja heille annettiin siinä selkeä ja keskeinen rooli tasavertaisina kehittäjinä. Hankkeessa vahvistettiin opiskelijan osallisuuden kokemusta; opiskelija on aktiivinen tiedontuottaja oppiessaan yhteistoiminnallisesti. Monipuoliset digitaaliset ratkaisut hyödynsivät yksilöllisiä opintopolkuja.  

Projektioppiminen, aikasidonnaisuudesta luopuminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen tukevat oppimiskeskeisyyttä. Periaatteena oli, että opiskelija voi oppia ajasta ja paikasta riippumattomasti omaan tahtiin. Tavoitteena oli opiskelijoiden motivaation lisääntyminen, keskeyttämisten vähentyminen ja läpäisyn tehostuminen. 

Hankkeen kaikki kehittämisprosessit toteutettiin noudattamalla palvelumuotoilun prosessia: ei oleteta, että nuoret ovat tietynlaisia, vaan he ovat itse aktiivisia toimijoita. Kun nuoret suunnittelevat toimintoja nuorille, palvelun onnistumisen ja houkuttelevuuden edellytykset ovat paremmat.  

Hankkeessa mallinnettiin seuraavia toimintakulttuurin muutokseen tähtääviä toimintatapoja:

  • Miten opiskelijat opastavat opettajia ja työelämää
  • Miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat luovat ja jakavat tietoa yhdessä esimerkiksi välittämällä teknologisia ratkaisuja uusiin ympäristöihin
  • Mallinnus siitä, miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat toimivat yhdessä virtuaaliympäristössä

Toteutus

Hankeverkostoon kuuluivat Hyrian kanssa Vantaan ammattiopisto Varia (koordinaattori), Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Verkoston sisällä oli sovittu kunkin toteuttajan osalta aihealueista, joihin keskitytään.  Hyria keskittyi Virtuaalivirtuoosit-hankkeessa seuraaviin sisältöihin:

  • Kehitetään pelillisiä virtuaaliympäristöjä, joita käytetään erilaisissa tilanteissa, kuten yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa ja työssäoppimisen ohjaamisessa
  • Luodaan pedagogisen pelikäsikirjoittamisen malli, jota voidaan soveltaa alasta riippumatta
  • RFID- ja NFC-tekniikoiden hyödyntäminen koulutusten toteutuksessa.

 

Toteutusaika:               8.6.2015 – 31.12.2016

Rahoitus:                     Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi 

                                                              oph r

                                                        


 


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.