Virtuaaliamis

Mikä Virtuaaliamis-hanke oli?

Virtuaaliamis-hankkeessa uudistettiin ja kokeiltiin uudenlaisia digitaalisia ympäristöjä, jotka tukevat työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden avulla mallinnettiin työssäoppimispaikkojen toimintaympäristöjä. 

Hyria toimi hankkeen koordinaattorina. Hankekumppaneina olivat Kiipulasäätiö, Saimaan ammattiopisto Sampo, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Miksi hanketta tarvittiin?

Virtuaaliset ympäristöt mahdollistivat myös haastavien ja kenties vaarallistenkin työvaiheitten harjoittelun turvallisesti kunkin oppijan yksilöllisten tarpeitten mukaan. Työelämän yhteistyökumppanit voivat hyödyntää tuotettuja digitaalisia materiaaleja esimerkiksi uusien työntekijöiden työhön perehdyttämisessä. Digitaalisten aineistojen ja ympäristöjen tuottamiseen otettiin työelämän edustajat mukaan aktiivisina osallistujina, mikä takasi tehtyjen materiaalien mahdollisimman hyvän autenttisuuden ja realistisuuden.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa perehdytettiin opetushenkilöstöä ja opiskelijoita tuottamaan 3D-materiaaleja siten, että hankittu osaaminen on hyödynnettävissä ja levitettävissä myös laajemmin organisaatioitten sisällä. Hankkeen aikana perehdyttiin käyttöön ja kokeiltiin erilaisia laitteita (3D-kamerat, virtuaalilasit) ja ohjelmistoja (Aurasma, Thinglink jne.).

Tavoitteena oli virtuaalisen, lisätyn todellisuuden ja simulaatioiden avulla tarjota opiskelijoille interaktiivisia, motivoivia ja sitouttavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Reaalimaailmaa mallintavien ympäristöjen avulla opiskelija voi tutustua etukäteen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöön, jossa antaa näytön. Opiskelijat olivat mukana sisällöntuotannossa aktiivisina toimijoina. Virtuaalitodellisuuden ja simulaatioiden sovelluksia vietiin myös työelämän yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi esim. työpaikkaperehdytysmateriaalien muodossa.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnettiin digitaalisia työvälineitä, kuten verkkoneuvottelua ja Office 365 -työkaluja.

Toteutusaika:               30.11.2016 – 31.12.2017

Rahoitus:                      Opetushallitus 

OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.