Virettä verkkoon

Mikä oli Virettä verkkoon -hanke?

Hanke oli viiden oppilaitoksen muodostaman verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Hyrian kanssa hankkeessa olivat Pohjois-Karjalan aikuisopisto (koordinaattori), Faktia Koulutus, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Hankkeen kuluessa työelämästä mukaan tuli yhteistyökumppaneita aktiivisen kumppanihaun myötä.

Hankkeen kokonaistavoitteena onli kehittää virtuaalinen oppimisympäristö tukemaan opiskelijoiden oppimista ja osaamisen kehittymistä siivous- ja tekstiilihuollon tehtävissä puhdistuspalvelualalla sekä terveydenhuoltoalalla esim. hoitokodeissa. Erityisesti keskiöön nousi tukipalveluiden laatu hoito- ja palvelukokonaisuuden muodostamisessa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toiminnallisia tavoitteita olivat

  • sosiaali- ja terveysalan ja puhdistuspalvelualan koulutuksen työelämävastaavuuden selvittäminen
  • hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisprosessia tukevan virtuaalisen materiaalin tuottaminen
  • virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin perustuen tavoitteena opiskelijoiden tutkinnon/tutkinnon osien suorittamisen tukeminen
  • oppilaitosten oman toiminnan kehittyminen hankkeen kohteena olevilla aloilla
  • yhteistyön kehittyminen alojen välillä
  • osallistujien tieto- ja viestintäteknisten (tvt) taitojen kehittyminen
  • hoivayksiköissä tukipalveluiden henkilöstön osaamisen lisääminen, jotta laadukas tukipalvelu toteutuisi omavalvonnan kriteerit täyttäen
  • virtuaalisen materiaalin kehittäminen hoivayksiköissä sekä oppilaitoksissa. 

Toteutus

Oppimisympäristön kehittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että se tukee opiskelijoiden tutkinnon/tutkinnon osien loppuunsaattamista ja että tutkintojen käytännönläheisyys lisää tutkintojen vetovoimaisuutta. Oppimisympäristöön laadittiin tukimateriaalia hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen avuksi. 

Verkoston sisällä oli sovittu kunkin toteuttajan osalta päävastuut eri aihealueisiin. Hyrian päävastuu hankkeessa oli

  • videomateriaalin tuottaminen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisprosessin tueksi
  • tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten vertaaminen opetettavaan sisältöön ja työelämään vanhustyön erikoisammattitutkinnon osalta.

 

Toteutusaika                        1.9.2015 – 31.12.2016

Rahoitus                              Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

                                                                         oph r
Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.