oph r

VALMAKSI - verkostoituen, vahvistuen ja valmentautuen

Mikä on VALMAKSI-hanke?

Hanke jakaa osaamista alueellisessa Valma-verkostossa ja kehittää yhdessä Valma-koulutusta (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus - VALMA).

Hanketta koordinoi Validia Ammattiopisto. Kumppaneita ovat Hyrian lisäksi Kirkkopalvelut ry (Seurakuntaopisto), Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Luksia), Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Edupoli ja Porvoon ammattiopisto Amisto), Kouvolanseudun ammattiopisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda) ja Saimaan ammattiopisto SAMPO.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hanke tukee oppilaitoksia Valma-koulutuksen toteuttamisessa arjessa, ja hankkeen tuloksia sovelletaan suoraan koulutuksen toimeenpanoon oppilaitoksissa ja alueellisessa yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on myös levittää hyviä käytäntöjä muille verkostoille ja toimijoille.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitealueet hankkeessa ovat

  • nivelvaihe Valmaan
  • Valma-koulutuksen rakenteelliset toteutustavat ja alueellinen yhteistyö
  • yksilölliset opintopolut
  • Valma-pedagogiikan kehittäminen: inklusiivisuus, työelämälähtöisyys
  • siirtymät perustutkinto- ja oppisopimuskoulutukseen.


Eri oppilaitoksissa hankkeen tavoitteiden painotukset vaihtelevat. Hyrian tavoitteet ovat

  • Valma-pedagogiikan kehittäminen

  • Valman toteutustapojen kehittäminen erilaiset kohderyhmät huomioiden

  • yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen

  • siirtymät perustutkintokoulutukseen; yksilöllisten opintopolkujen mallintaminen ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen

  • koulutuksen tunnettuuden lisääminen. 


Toteutusaika:            8.6.2015 – 31.12.2016

Rahoitus:                  Opetushallitus

Lisätietoja

Eeva Järvelä

opettaja, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma)

puh. 050 568 5674

eeva.jarvela(at)hyria.fi

Katso myös www.valmentava.fi.