Välkky TOPPIS

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen

Mikä oli Välkky TOPPIS?

Hyria koulutus Oy oli mukana hankeverkostossa, jossa hankkeen koordinaattorina toimi Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky. Muut verkostotoimijat olivat Koulutuskuntayhtymä Tavastia,  Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Kiipulasäätiö. Verkostoyhteistyöyrityksiä olivat Osuuskauppa Hämeenmaa, OpTeam, Tredu ja Winnova.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustushankkeet toteutettiin Hyriassa siten, että hankkeiden toteutukseen osallistui sekä opetushenkilöstöä että oppisopimuskeskuksen henkilöstöä.

Hankkeen tavoitteena oli hyödyntää aikaisempien kehittämishankkeiden kokemuksia sekä koulutusorganisaatiossa jo olemassa olevaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osaamista. Aikuiskoulutuksen osaajat jakoivat tietoa ja työkaluja nuorten puolen opettajille.

Miksi hanketta tarvittiin?

Tavoitteena oli luoda joustavia opintopolkumalleja, joissa opiskelija siirtyy koulutusmuodosta toiseen. Tämä edellyttää opettajien ohjausosaamista ja hyvää työelämäyhteistyötä. Tärkeää on tiivistää toimijoiden yhteistyötä.

Opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen tärkeys korostui. Jokainen opiskelijan oppimispolku suunniteltiin yksilöllisesti ja sitä seurattiin sekä täydennettiin opiskelun aikana.

Verkostoissa hankittua osaamista hyödynnettiin tehokkaasti ja alakohtaisten ryhmien yhteistyötä jatkettiin.

Tavoitteet

 • Opiskelijalle työvaltainen, joustava, yksilöllinen oppimispolku tutkinnon osittain. Opiskelijat siirtyvät työvaltaiseen opiskelumalliin joustavasti kevään ja kesän 2017 aikana. Tavoitteena on tutkinnon osan/osien tai koko tutkinnon suorittaminen.

 • Työpaikoilla tapahtuvan monipuolisen oppimisen mahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • Nuorisopuolen opettaja käy yrityksissä yrityspalveluiden/ oppisopimuspalveluiden asiakasvastaavien kanssa (vähintään 1- 2 yrityskäyntiä), jolloin opettaja oppii ymmärtämään yritys- ja yhteisöasiakkaiden tarpeita laajemmin sekä tulee tietoiseksi kaikista koulutusmuodoista sekä yhteistyömahdollisuuksista.

 • Hankkeesta saatujen kokemusten arviointi, kehittäminen ja tiedottaminen

Toteutus

Hanke toteutettiin tehdyn hankeverkoston työnjaon mukaisesti.

1. x+y -suunnittelu: Hyria koulutus Oy, Ulla Poutiainen

 • Laajennettiin x+y mallit osaksi kaikkia perustutkintoja: eripituiset oppisopimuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmät
 • Hyödynnettiin verkostojen osaamista ja edellisten Välkky-hankkeiden (JoustoVälkky ja Liiketalouden TOP10) hyviä käytänteitä ja kokemuksia työpajapäivillä.
 • Kutsuttiin työelämän yhteistyöyrityksiä suunnittelemaan käytännön toteutuksia työelämäyhteistyön laajentamiseksi.
 • Nuorisopuolen opettajat osallistuivat yritysyhteistyöhön laajemmin ja samalla he voivat neuvotella yritysten kanssa koulutus- ja työvoimatarpeista opiskelijoiden työllistymiseksi.


2. Modulointi: FAI, Aino Airaksinen

 • 2+1 malli
 • Opetuksen moduulimuotoisuus, työelämässä sekä kesä- ja muina loma-aikoina on joustavaa, opiskeluaikojen lyheneminen
 • Joustava ja ajankohdasta riippumatonta opintojen aloitus
 • Nuorten ja aikuisten opetusryhmien yhdistäminen


3. Henkilökohtaistamisen prosessi: VAAO, Teija Kunelius (ja Paul Välimaa)

 • opettajien osaamisen vahvistaminen: henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnistaminen, opetuksen modulointi, työelämäyhteistyö ja verkostoituminen
 • koulutus ja tuki: opintojen henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnistaminen
 • nuorisopuolen opettajat osallistuvat yrityskäynteihin aikuispuolen opettajien työparina (tavoite 2 kertaa /opettaja)


4. Ohjaus, urasuunnittelu ja tuki: Tavastia, Minna Ylieskola

 • Vertaisryhmät yksilöllisten polkujen toteuttajille: suunnitella opintojen etenemisen seurantaan malli, jossa kuvataan vastuulliset toimijat ja toimintatavat opintojen suorittamisen varmistamiseksi
 • Mentoreiden/vastuuohjaajien koulutus
 • Tutor-opiskelijajärjestelmän luominen, jossa aiemmin aloittaneet opiskelijat toimivat tulokkaiden tukihenkilöinä
 • Pilotoidaan joustavien opintopolkujen ohjausmallia ja pyritään löytämään paras malli tukea opiskelijaa yksilöllisillä poluilla.
 • Tehostetaan osaamisaloilla tapahtuvaa yksilöllistä ohjaamista ja urasuunnittelua myös perusopintojen jälkeen.


5. Lisäksi yhteiset tutkinnon osat (ytot): Kiipula, Petteri Ora

OKM_tekstilogo

Toteutusaika:  30.9.2016-31.12.2017

Rahoitus:         Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.