Välkky-Opso tulee kylään

 

Mikä oli Välkky-Opso-hanke?

 

Tämän hankkeen tarkoituksena oli rakentaa Välkky-verkoston voimin toimintamalli ”Välkky-Opso tulee kylään”, jonka tavoitteena on lisätä työpaikkakäyntien määrää ja käydä konkreettisesti yrityksissä ”kylässä”.

 

Käyntien tavoitteena oli

  • lisätä yritysten tietoisuutta erityisesti nuorten kouluttautumisvaihtoehdoista oppisopimuksella

  • kertoa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista sekä joustavista opintopoluista sekä

  • kartoittaa yritysten koulutuksellisia tarpeita sekä tehdä yhdessä suunnittelua henkilöstön koulutusasioissa.


Välkky-kumppanuusverkosto koostuu yhdeksästä toisen asteen oppilaitoksesta Forssan, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Riihimäen ja Valkeakosken alueella. Sisäisiä yhteistyökumppaneita oppisopimustoimijoiden kanssa olivat koulutusorganisaatioiden asiakasvastaavat, työelämäkoordinaattorit, opettajat/kouluttajat sekä koulutuspäälliköt. Hankkeen aikana tiivistettiin myös TE-toimistojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

 

Hanketta hallinnoi Hyria, ja muina toimijoina olivat Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Forssan ammatti-instituutti ja Tavastia.

 

Miksi hanketta tarvittiin?

 

Välkky-Opso tulee kylään -toimintamallilla rakensimme proaktiivisemman toimintakulttuurin oppilaitosten sekä työantajien rajapintaan. Näin oppilaitosten kyky tunnistaa työelämän koulutuksellisia tarpeita lisääntyi ja vastaavasti työantajien ymmärrys erilaisista opintopoluista sekä oppisopimuskoulutuksen vaihtoehdoista monipuolistui. Hankkeen yhteisenä, määrällisenä tavoitteena oli saada hankkeen aikana yhteensä 50 – 75 uutta oppisopimustyöpaikkaa.

 

Toteutus

 

Yrityskäynneille lähdettiin pääsääntöisesti yhdessä/työpareina, koska tällä turvataan em. tavoitteiden toteutuminen erityisesti koulutustarpeiden laaja-alaisesta kartoittamisesta sekä erilaisten rahoitusvaihtoehtojen avaamisesta työnantajalle. Työpaikkakäyntien yhteydessä kartoitettiin myös erityisesti niitä henkilöitä, jotka ovat nk. ajautuneet kesätöiden jälkeen työuralle, mutta opinnot ovat jääneet kesken. Työnantajille kerrottiin, miten on mahdollista koulutuksen loppuunsaattaminen oppisopimusopintoina.

 

Työpaikkakäyntien määrä pyrittiin tuplaamaan proaktiivisella mallilla vuosien 2015 – 2016 aikana ja tätä toimintaa ja sen tuloksellisuutta seurataan kunkin mukana olevan oppilaitoksen asiakkuudenhallintajärjestelmän sekä tähän toimintaan rakennettavan foorumin avulla. Yhteisellä keskustelufoorumilla tapasivat kasvokkain asiakkuustyötä tekevät henkilöt, jotta varmistettiin asiakkuustiedon jakaminen sekä yhteisten asiakaskäyntien suunnittelu.

 

Rahoitus:        Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Toteutusaika: 1.8.2015 – 31.12.2016

 

Lisätietoja

 

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.