Välkky-Opso tulee kylään

 

Mikä on Välkky-Opso-hanke?

 

Tämän hankkeen tarkoituksena on rakentaa Välkky-verkoston voimin toimintamalli ”Välkky-Opso tulee kylään”, jonka tavoitteena on lisätä työpaikkakäyntien määrää ja käydä konkreettisesti yrityksissä ”kylässä”.

 

Käyntien tavoitteena on

  • lisätä yritysten tietoisuutta erityisesti nuorten kouluttautumisvaihtoehdoista oppisopimuksella

  • kertoa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista sekä joustavista opintopoluista sekä

  • kartoittaa yritysten koulutuksellisia tarpeita sekä tehdä yhdessä suunnittelua henkilöstön koulutusasioissa.


Välkky-kumppanuusverkosto koostuu yhdeksästä toisen asteen oppilaitoksesta Forssan, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Riihimäen ja Valkeakosken alueella. Sisäisiä yhteistyökumppaneita oppisopimustoimijoiden kanssa ovat koulutusorganisaatioiden asiakasvastaavat, työelämäkoordinaattorit, opettajat/kouluttajat sekä koulutuspäälliköt. Hankkeen aikana tiivistetään myös TE-toimistojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

 

Hanketta hallinnoi Hyria, ja muina toimijoina ovat Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Forssan ammatti-instituutti ja Tavastia.

 

Miksi hanketta tarvitaan?

 

Välkky-Opso tulee kylään -toimintamallilla rakennamme proaktiivisemman toimintakulttuurin oppilaitosten sekä työantajien rajapintaan. Näin oppilaitosten kyky tunnistaa työelämän koulutuksellisia tarpeita lisääntyy ja vastaavasti työantajien ymmärrys erilaisista opintopoluista sekä oppisopimuskoulutuksen vaihtoehdoista monipuolistuu. Hankkeen yhteisenä, määrällisenä tavoitteena on saada hankkeen aikana yhteensä 50 – 75 uutta oppisopimustyöpaikkaa.

 

Toteutus

 

Yrityskäynneille lähdetään pääsääntöisesti yhdessä/työpareina, koska tällä turvataan em. tavoitteiden toteutuminen erityisesti koulutustarpeiden laaja-alaisesta kartoittamisesta sekä erilaisten rahoitusvaihtoehtojen avaamisesta työnantajalle. Työpaikkakäyntien yhteydessä kartoitetaan myös erityisesti niitä henkilöitä, jotka ovat nk. ajautuneet kesätöiden jälkeen työuralle, mutta opinnot ovat jääneet kesken. Työnantajille kerrotaan, miten on mahdollista koulutuksen loppuunsaattaminen oppisopimusopintoina.

 

Työpaikkakäyntien määrä tuplataan proaktiivisella mallilla vuosien 2015 – 2016 aikana ja tätä toimintaa ja sen tuloksellisuutta seurataan kunkin mukana olevan oppilaitoksen asiakkuudenhallintajärjestelmän sekä tähän toimintaan rakennettavan foorumin avulla. Yhteisellä keskustelufoorumilla tapaavat kasvokkain asiakkuustyötä tekevät henkilöt, jotta varmistetaan asiakkuustiedon jakaminen sekä yhteisten asiakaskäyntien suunnittelu.

 

Rahoitus:        Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Toteutusaika: 1.8.2015 – 31.12.2016

 

Lisätietoja

 

Hyria koulutus Oy

Elina Oinaanoja, asiakaspäällikkö, projektipäällikkö

puh. 040 760 9765

elina.oinaanoja(at)hyria.fi