Vipuvoimaa EU 2014 2020 rgbEU-lippulogo EAKRHämeen liitto

Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet (UVVET)

Mikä on UVVET-projekti?

UVVET (Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet) on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama hanke, jolla pyritään vahvistamaan Hämeen alueen valmiuksia kohdata teräs- ja metallialan valmistavan teollisuuden teknologisia ja taloudellisia muutoksia. Työelämän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä oppilaitosten palvelutarjontaa alueen pk-yrityksille pyritään lisäämään. Hankkeessa panostetaan alueen kehittämistoimijoiden ja eri koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämiseen, koulutuksen suuntaamiseen työelämälähtöisemmäksi ja toimijoiden yhteisten tutkimuspalvelujen tuomiseen alueen elinkeinoelämän käyttöön.

Hyrian hankekumppaneina toimivat HAMK (koordinointi), Ammattiopisto Tavastia ja Linnan Kehitys Oy.

Miksi projektia tarvitaan?

Hankkeessa haetaan ratkaisuja Hämeen alueen metallitoimialan uudistamiseksi ja kilpailukyvyn turvaamiseksi moniosaamisen kehittämisellä; mm. automatiikan, robotiikan, valmistustekniikoiden, materiaalitekniikan ja simuloinnin osaamisalueet ovat keskeisiä tulevaisuudessa. Myös pk-yritysten kiinnittymistä suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan ja kansainvälistymisen valmiuksia pyritään tukemaan ja luomaan tarvittavia verkostoja nopeiden kokeilujen, pilotointien ja näiden liiketoimintaan yhdistämisen kautta.

Koulutusorganisaatioissa metallialan koulutuksen kehittämisyhteistyötä tehdään työelämän tarpeita vastaavaksi, jotta yritysten ammattitaitoisen työvoiman saatavuus turvataan.

Projektin tavoitteet

1.    Metallialan tutkimus- ja kehittämisympäristön vahvistaminen

 • uusien digitaalisia ja virtuaalityökaluja hyödyntävien testaus- ja pilotointiympäristöjen ja      asiantuntijapalveluiden muodostaminen
 • uusien energiatehokkaiden teräsrakenteiden ja niiden käyttösovellusten kehittäminen
 • hanketoimijoiden palvelutarjonnan konseptointi
 • teknologiatietouden käyttö ja soveltaminen alueen yrityksissä
 • tutkimuspalvelujen saatavuuden lisääminen alueella

 

2.    Yritysten tutkimus- ja kehitystoimien tukeminen

 • uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen energia- ja materiaalitehokkaista teräsrakenteista ja -tuotteista
 • pk-yritysten innovaatio- ja ongelmanratkaisuosaamisen kasvattaminen
 • teknologiaosaamiseen liittyvän kasvuyrittäjyyden lisääminen, osaamisintensiivisten StartUp-yritysten aikaan saaminen
 • julkisrahoitteisten kehityshankkeiden valmistelu pk-yrityksille ja pk-yritysten motivointi mukaan kehityshankkeisiin
 • pk-yritysten kiinnittymisen avustaminen kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehitysohjelmiin
 • Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskuksen tunnettuuden lisääminen kansainvälisesti

Toiminnot

 • tutkimus- ja oppimisympäristön varustaminen, pilotointi ja arviointi (Ohutlevykeskuksen nollaenergiarakennus)
 • aurinkoenergiavoimalan suunnittelu ja toteuttaminen (Tavastia)
 • palveluympäristön suunnittelu ja konseptointi asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseksi
 • palvelukonseptin testaus tuote- tai tuotantomenetelmiin liittyvillä tutkimus- tai kehitysprojekteilla sekä konseptin vakiinnuttaminen fyysisessä toimintaympäristössä
 • Ohutlevykeskuksen perustaminen HAMKin Riihimäen yksikköön
 • potentiaalisten kansainvälisten yhteistyötahojen kartoitus Euroopassa, koulutusseminaarien ja työpajojen järjestäminen, osallistuminen messutapahtumaan/toimialatapaamiseen
 • Hitsauksen ammattilaistapahtuma 2.11.2016 Hyria Hyvinkää, katso lisää www.hyria.fi/hitsaustapahtuma.

 

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.6.2018

Rahoitus:        EAKR (Uudenmaan liitto / Hämeen liitto)

Lisätietoja     

Hyria koulutus Oy

Jarmo Piipponen                                                              Tapani Koivunen

projektipäällikkö, koulutuspäällikkö                                  opettaja, kone- ja metalliala

puh. 040 760 8664                                                           puh. 050 415 5659

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.