TUOVI – tukea opintoihin vieraskielisille 2

Mikä oli TUOVI 2 -hanke?

TUOVI 2 -hankkeella pyrittiin tukemaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen kehittämistä, ohjausta ja vaihtoehtojen löytämistä koulutuksen suorittamiseen ja valmennettiin opetus- ja ohjaushenkilöstöä monikulttuurisuuden huomioimiseen. Hankkeen kohderyhminä olivat Hyrian ja Ammattiopisto Tavastian maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, yhteistyöverkosto sekä yhteistyökumppanit työelämässä. Hanketta hallinnoi Tavastia.

Hyriassa Tuovi 2 -hankkeen painopiste oli ammatillista perustutkintoa opiskelevien maahanmuuttajien tukemisessa opinnoissaan sekä ammatillisen suomen kielen opetuksen kehittämisessä. Opiskelijoiden tueksi kehitettiin ja pilotoitiin Suomi-paja -mallia, jonka tarkoituksena on tarjota opiskelijalle yksilöllistä ammattikielen oppimisen tukea neuvontatyyppisenä palveluna. Toteutuksessa suomen kielen kouluttaja toimi yhteistyössä ammatillisten opettajien kanssa.

Alakohtaisessa ammatillisen suomen opetuksessa tiivistettiin yhteistyötä suomen kielen kouluttajan ja ammatillisten opettajien välillä ja täydennettiin tarvittavaa opetusmateriaalia.

Miksi hanketta tarvittiin?

Kouluttajien välinen toimiva yhteistyö ja tuki voivat mahdollistaa opiskelun myös puutteellisella kielitaidolla. Koulutuksesta suoriutuminen suomen kielellä edellyttää monelta alalle soveltuvalta maahanmuuttajalta ponnistuksia. Suomeksi opiskeleminen on kuitenkin paitsi välttämätöntä, myös hedelmällistä tulevaa ammatissa toimimista ajatellen. Tuen tarjoamisen tarkoituksena on helpottaa opiskelijan suoriutumista ammatillisista opinnoistaan, mikä myös parantaa motivaatiota ja ehkäisee tehtävien kasaantumista ja opintojen keskeytymistä.

Suomen kielen kouluttajan ja ammatillisen opettajan välinen yhteistyö on tärkeää opiskelijoiden tarpeiden sekä käytettävien opetusmateriaalien ja -menetelmien kartoittamiseksi. Näin voidaan kehittää toimivia malleja alakohtaisen suomen oppimisen ja opetuksen tueksi.

Tietoisuus maahanmuuttajaopiskelijan tuen tarpeista ja vieraalla kielellä opiskelemisesta auttaa opetushenkilöstöä kehittämään opetustaan oppijalähtöisemmäksi. Yhteistyö suomen kouluttajan kanssa voi osaltaan selkeyttää opiskelijan tarpeiden huomaamista ja niihin vastaamista.

Tavoitteet

  • Maahanmuuttajien pääsy opiskelemaan yhä tasa-arvoisemmin ammatilliseen koulutukseen

  • Maahanmuuttajien entistä sujuvampi suoriutuminen opinnoistaan

  • Ohjausverkoston tiivistäminen ja yhteistyö

  • Suomi-paja tukimuotona helpottamassa yleisen ja oman alan kielen kehittymistä

  • Erilaisten tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien käyttö Suomi-pajassa itsenäisen opiskelun välineenä: mm. sosiaalinen media, mobiilioppiminen

  • Alakohtaisten tukimateriaalien ja opiskelutapojen kehittäminen suomen kielen opiskeluun

  • Hyvien ohjauskäytäntöjen, pedagogisten ratkaisujen ja kokemusten vaihto opetus- ja ohjaushenkilöstön kesken

  • Oppimisprosessien yksilöllisyys ja oppijalähtöisyys, osaamisperusteisuuden vahvistuminen


Toteutusaika:       21.5.2015 - 31.12.2016

Rahoitus:             Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

oph rKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.