Stude Co. – monialainen yrittäjyysympäristö opiskelijoille

Mikä oli Stude Co.-projekti?

Stude Co. oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti, jossa kehitettiin käytännönläheistä ja alakohtaisesti sovellettavaa yrittäjyyskasvatusta. Projektissa luotiin yhteisiä koulutusorganisaatioiden rajat rikkovia yrittäjyysopintomalleja. Stude Co:ssa hankekumppaneita olivat Hyria koulutus Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, joissa samaan aikaan luotiin kunkin oppilaitoksen omaan yrittäjyyskasvatukseen sopivia uusia toimintatapoja.

Miksi projektia tarvittiin?

Projekti edisti opiskelijoiden valmiuksia ryhtyä yrittäjiksi. Hankkeen aikana etsittiin oppilaitosten yhteisiä rajapintoja, joissa syntyi ideoita, innovaatioita ja osaamisen jakamista niin opiskelijoiden kuin henkilöstön välillä. 

Projektin tavoitteet

  • opiskelijoiden ideoista uutta yrittäjyyttä talousalueelle
  • kehittää yrittäjyyskasvatukseen uusia toimintamalleja
  • luoda toteuttajaoppilaitoksissa monialainen yhteistyöverkosto
  • kirkastaa oppilaitosten roolia talousalueen yrittäjyyspalveluiden osana

Toiminnot

Kehitettiin konkreettisia yrittäjyysopintojen toimintatapoja:

  • kukin oppilaitos loi omaan toimintaansa soveltuvia yrittäjyyskasvatusmalleja sekä
  • osallistui yhteisten organisaatioiden rajoja rikkovien yrittäjyysopintojen kehittämiseen
  • hanke vakiinnutti yhteyksiä muihin yrittäjyyttä tukeviin tahoihin.

 

Toiminta oli käytännönläheistä ja alakohtaista, ja siinä huomioitiin myös opettajan uusi rooli.

Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi "Stude-Hyria" -opas harjoitusyritystoimintaan, ole hyvä tutustu

StudeCo-opas 110414 (pdf) (1.9 MB)

Toteutusaika:  1.5.2011 – 30.6.2014

Rahoitus:         ESR (Hämeen ELY)

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

ESR lippu vanha vipuvoima EU 2007-2013