Vipuvoimaa EU 2014 2020 rgbEU-lippulogo ESRELY-keskusten logo

Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi

Mikä oli Osuma-hanke?

Hankkeen päätavoite oli kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa. Keskeistä mallissa on hanketoimijoiden välinen kiinteä yhteistyö Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa maahanmuuttajien työllistymistä edistävissä palveluissa. Mallin kehittämisen myötä maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistä edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostui ja heille tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen tarjonta alueella laajeni.

Osumassa Hyrian hankekumppaneina toimivat HRAKS, HAMK, Laurea sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy.

Osuma-hankkeessa laadittiin Henkilöstön perehdyttämisen uudet haasteet -julkaisu. Tutustu julkaisuun alla:

Perehdyttämisopas (pdf) (585.3 KB)

Mihin Osuma-hanketta tarvitaan?

Hankkeella haettiin ratkaisuja, jotka parantaisivat toiminta-alueella asuvien, erityisesti alle 30-vuotiaiden, maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

Hakiessaan ratkaisuja hanke keskittyi kehittämään maahanmuuttajien työllistämismahdollisuuksiin vaikuttavia päätöksiä tekevien ja palveluja tuottavien tahojen yhteistyötä. Näihin kuuluvat Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa toimivat työnantajat, kunnat, TE-palvelut ja oppilaitokset. Hankkeessa pyrittiin tiivistämään ja systematisoimaan yhteistyötä maahanmuuttajien tarvitseman ohjauksen ja koulutusten suunnittelussa, jota leimaa yksittäisen maahanmuuttajan palvelemiseen keskittymisen mukanaan tuoma satunnaisuus ja vakiintumattomuus.

Hankkeen tavoitteet

1. Osuma kehittää maahanmuuttajien siirtymistä työelämään sujuvoittavia työkaluja, jotka lisäävät heidän työllistymisvalmiuksiaan tuottamalla aiempaa paremmin työllistymistä edistävää ja tarpeellista lisä- ja täydennyskoulutusta. Siten maahanmuuttajien integroituminen työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuu entistä paremmin, ja kuntien kotouttamistyössä käytettävien työkalujen määrä ja laatu paranevat.

2. Osuma luo työ- ja elinkeinoelämän toimijoista koostuvia verkostoja hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta niissä pystytään huomioimaan nykyistä paremmin sekä työnantajien että maahanmuuttajien tarpeet.

3. Hanke vaikuttaa elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden toimintakulttuureihin niin, että ne tehostavat maahanmuuttajien aiemman osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa soveltamiensa toimintatapojen kehittämistä. Erityisesti korkeasti koulutettujen ja korkeakoulussa opiskelevien ulkomaalaisten osaamisen hyödyntämistä pyritään parantamaan paikallisen elinkeinoelämän ja etenkin yritysten kansainvälistymisen voimavarana.

4. Maahanmuuttajien työllistymiseen ja sen edistämiseen liittyvää tietoa ja osaamista jaetaan omien organisaatioiden sisällä ja hanketoimijoiden kesken, samoin muille hankkeen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella toimiville organisaatioille, jotka tuottavat maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttavia palveluja ja tekevät siihen vaikuttavia päätöksiä.

Rahoitus:        ESR (Hämeen ELY-keskus)

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.6.2017

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.