Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Mikä oli Nuorten aikuisten osaamisohjelma?

Nuorten aikuisten osaamisohjelma oli osa valtakunnallista Nuorisotakuuta. Ohjelma oli tarkoitettu 20 – 29-vuotiaille, joilla ei ole vielä peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ohjelma tarjosi nuorelle aikuiselle mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen. Koulutus oli maksutonta ohjelmassa mukana oleville, opiskelija maksoi vain tutkintomaksun (58 €).

Mihin ohjelmaa tarvittiin?

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa tavoiteltiin alueellisesti 20 ­– 29-vuotiaita, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. Toiminnalla pyrittiin parantamaan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden hakeutumista itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin. Lisäksi kehitettiin tiedon jakamista yhteistyöverkostojen kanssa ja panostettiin aikuisopintoihin kuuluvaan tuen antamiseen.

Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusohjelman tavoitteena oli lisätä toisen asteen tutkintoa vailla olevien mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Ohjelman puitteissa oli mahdollisuus suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai yksittäinen tutkinnon osa näyttötutkintona. Ohjelmassa kehitettiin myös oppilaitoksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Rahoitus:        Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.12.2017

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi