Mosaiikki

Mikä oli Mosaiikki-projekti?

Mosaiikki oli Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama projekti. Projekti toimi Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Riihimäellä. Kohderyhmänä olivat työikäiset maahanmuuttajat sekä yritykset ja työyhteisöt, oppilaitokset, kunnat, seurakunnat ja kolmannen sektorin toimijat, jotka haluavat tukea monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Miksi projektia tarvittiin?

Projektissa paneuduttiin maahanmuuttajien työllistymisen esteiden madaltamiseen ja poistamiseen yksilöohjauksella sekä ryhmämuotoisesti työnhakuryhmissä. Projekti tuki myös työnantajia monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien perehdyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Mosaiikki-projekti oli mukana kehittämässä kuntien kotoutumisohjelmia.

Projektin tulokset

  • Entistä kattavamman ja monipuolisemman verkoston syntyminen mm. kotouttamisohjelmatyöskentelyn tuloksena
  • Hyvinkäälle perustettu Kohtaamispaikka Mosaiikki, joka on alueen ensimmäinen säännöllisesti toimiva monikulttuurinen kohtaamispaikka (Facebook: Kohtaamispaikka Mosaiikki)
  • Alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen kaikille alueen maahanmuuttajille tuloperusteesta riippumatta

  • Uuden kotouttamislain mukaiset kotouttamisohjelmat hankkeessa mukana olleille kunnille

  • Ohjaus- ja neuvontapiste Ohjaamo, jossa maahanmuuttajat saivat ohjausta koulutus- ja työpaikkojen etsimisessä sekä työnhaun asiakirjojen päivityksessä

  • Palveluyhdistelmä, jossa suomen kielen opintoja tarjotaan työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleville maahanmuuttajille


Toteutusaika:       1.3.2011 – 31.5.2014
Rahoitus:              ESR (Uudenmaan ELY-keskus)

Mosaiikissa oli projektikumppanina Riihimäen aikuislukio www.riihimaki.fi/aikuislukio.

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

vipuvoima EU 2007-2013
sosiaalirahasto EU