MONIKU, Monikulttuurisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa

Mikä oli MONIKU-hanke?

MONIKU-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen edistäminen. Hanke lisäsi hyvinkääläisten varhaiskasvatuksen piirissä olevien monikulttuuristen perheiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan lisäämällä ammattihenkilöstön ja perheiden välistä vuorovaikutusta sekä huomioimalla paremmin kulttuurien moninaisuuden ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lisäksi tavoitteena oli maahanmuuttajaoppilaiden ja -opiskelijoiden (ml. varhaiskasvatus) koulutuspolkuja tukevien menettelyjen kehittäminen ja levittäminen sekä lapsen kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa lisättiin varhaiskasvatushenkilöstön osaamista tunnistaa suomi toisena kielenä -tuen tarpeet sekä kannustaa perheitä oman äidinkielen käyttöön kotona.  

Hankkeen koordinaattorina toimi Hyvinkään kaupunki/ varhaiskasvatuspalvelut ja Hyria koulutus Oy oli osahanketoimija.

Miksi hanketta tarvittiin?

Vuonna 2017 keväällä Hyvinkään varhaiskasvatuksen piirissä oli 202 monikielistä lasta, joista virallisesti suomi toisena kielenä -lapsia oli 130. Virallisten äidinkielien lisäksi Hyvinkäällä varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla oli 25 eri äidinkieltä. Näiden lisäksi perheissä puhuttiin yhdeksää muuta kieltä. Yhteensä kieliä siis löytyi 34.

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman hengessä perheiden ja lasten moninaisuus on huomioitava varhaiskasvatuksessa: on kehitettävä kielitietoista arkea sekä kiinnitettävä huomiota vuorovaikutukseen. Hyvinkäällä on paljon monikielisiä ja monikulttuurisia lapsia, joiden osalta on löydettävä keinot, miten myös nämä lapset pääsevät tasavertaisiksi yhteisön jäseniksi. Kulttuurien kirjo on suuri rikkaus ja moninaisuuden esille tuominen varhaiskasvatuksessa on tärkeää.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteydenpito perheisiin on ensisijaisen tärkeää. Kun kyseessä on maahanmuuttajataustainen perhe, tulee yhteydenpitoon kiinnittää erityistä huomiota ja siksi on tärkeää, että varhaiskasvatuksen parissa työskentelee myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka voivat toimia kulttuuritulkkina kahden kulttuurin välillä. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajaperheiden integroitumista Suomeen vahvistamalla varhaiskasvatuksen käytäntöjä monikulttuuristen perheiden tukemisessa. Hankkeen avulla haluttiin osallistaa Suomessa jo jonkin aikaa asuneita maahanmuuttajia kulttuuriavustajiksi varhaiskasvatukseen.

• Lisätä muualta Suomeen muuttaneiden perheiden tietoisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta ja varhaiskasvatusjärjestelmästä

• Lisätän varhaiskasvatuspalveluiden mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajaperheitä suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa ja näin ehkäistä kulttuurista syrjäytymistä ja lisätään osallisuutta

• Tukea monikielisten lasten kielen kehittymistä tukemalla sekä suomen kielen että oman äidinkielen oppimista

• Kehittää varhaiskasvatuspalvelujen toimintamalleja monikulttuuristen perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja lisätä näiden perheiden osallisuutta

• Osallistaa Suomessa jo jonkin aikaa asuneita henkilöitä toimimaan kulttuuriavustajina oman kieliryhmänsä vastamuuttaneille

• Lisätä varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön osaamista monikulttuurisuusasioissa

Hyrian osahankkeen tavoitteet olivat yhdensuuntaisia koko hankkeen tavoitteiden kanssa. Hyrian roolina hankkeessa oli rakentaa koulutus, kouluttaa 2 - 3 kulttuuriavustajaa varhaiskasvatukseen ja muotoilla uusi koulutustuote. Lisäksi Hyria pystyi tarjoamaan palveluitaan varhaiskasvatuksen henkilöstön monikulttuurisuuteen liittyvässä täydennyskoulutuksessa (esim. kielitietoinen työskentely) ja rakentamaan uudenlaista yhteistyötä Hyvinkään kaupungin kanssa tältä osin.

Erityisenä tavoitteena oli, että kulttuuriavustaja koulutuksen sisällä opiskelijat suorittaisivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnonosan "Kasvun tukeminen ja ohjaus". Tämä antaa opiskelijoille valmiudet varhaiskasvatuksen lisäksi toimia kulttuuriavustajana myös kouluikäisten ja nuorten parissa sekä mahdollisuuden hyödyntää ko. tutkinnonosaa jatko-opinnoissa. Ko. tutkinnonosan suorittaminen tekee myös näkyväksi kulttuuriavustajan osaamisen suomalaisen varhaiskasvatuksen maailmasta.


Rahoitus:        OKM

Toteutusaika: 14.8.2017-30.6.2018

Lisätietoja

Anne Miettinen, kehityspalvelupäällikkö

puh. 050 596 7654

anne.miettinen(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.