LOOK - luodaan onnistunut opiskelijakokemus

Mikä oli LOOK-hanke?

Hankkeella tuettiin ammatillisen reformin tavoitetta uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperusteiseksi rakentamalla organisaatioon yhteiset ohjaus- ja uraohjauspalvelut, jotka tukevat opiskelijan oman opintopolun rakentamista toteuttamista asiakaslähtöisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Lisättiin opiskelijahyvinvointia ja yhteisöllisyyttä luomalla onnistunut opiskelijakokemus, johon kuuluu opintoihin kiinnittymisen tukeminen, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ja valmistuminen ammattiin oman suunnitelma mukaisesti. 

Kehittämistyötä tehtiin yhdessä aikuisten ja nuorten koulutuksessa. Säästettiin tehostamalla päällekkäisiä toimintoja. Vahvistettiin opiskelijan sosiaalista osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja henkilökohtaista kehittymistä järjestämällä opiskelijoiden omia projektia ryhmiä sekä luomalla ja toteuttamalla toimivat HOPS-prosessit. Ohjaus oli kaikkien tehtävä: järjestettiin valmennusta henkilöstölle sekä kehitettiin uraohjausta.

Hyrian hankekumppaneita olivat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinaattori), Validia Ammattiopisto, Työtehoseura ry, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Kirkkopalvelut ry Seurakuntaopisto ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Miksi projektia tarvittiin?

Hanke tuki Hyrian strategian toteuttamista sekä vastasi ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin. Hanke tuki  strategian mukaisia tavoitteita kehittää opiskelijoiden opiskelumotivaatiota tukevia oppimisympäristöjä, toimivia opiskelijapalveluita ja yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Strategian mukainen yhteinen tapa toimia edellyttää koko organisaation kattavia pelisääntöjä, toimintatapoja ja prosesseja.

Hanke tuki luotujen dokumentoitujen ohjeiden ja toimintatapojen käyttöön ottoa sekä tehosti resurssien hyödyntämistä yli osasto- ja koulutuksen järjestämistapa rajojen. Toimet kohdistuivat sekä nuoriin että aikuisiin. Uudistettiin ohjausprosessia ja vahvistetaan yksilöllisten osaamisperustaisten opintopolkujen toteutumista ja uraohjausta.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteina oli

 • vahvistaa yhteisöllisyyttä, opiskelijahyvinvointia ja opiskelijoiden kiinnittymistä ryhmään ja opintoihin
 • vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta omaan opiskeluprosessiin ja omaan elämään
 • hehittää ohjausprosessia sekä ohjaus- ja kohtaamistaitoja
 • kehittää työelämään ja tulevaisuuteen suuntaavaa ohjausta.

Projektin toiminnot

Hankkeen toiminta kohdistui pääasiassa Kauppalankadun yksikköön.

 • Opiskelijoiden (nuoret, aikuiset) yhteinen ryhmäyttäminen opintojen alussa
 • Opiskelijoiden yhteisten projektien/tapahtumien järjestäminen
 • Opiskelijoiden osallistaminen yksikön tilojen uudelleen organisointiin
 • Opiskelijoiden projektiryhmän ”LOOK US” perustaminen yksikön eri koulutusalojen edustajista edistämään pinnoissa etenemistä ja siirtymistä työelämään
 • Ohjauksen kehittäminen (verkko-ohjaus, erilaiset digiratkaisut, digiklinikka)
 • Osallistuminen koulutusalojen tarjotinmallien ja uusien opetussuunnitelmien kehittämiseen (palvelumuotoilu) 
 • Osallistuminen yrittäjyysopintojen kehittämiseen

OPH_uusi_rahoittaa_rgb
Rahoitus             Opetushallitus

Toteutusaika       4.11.2016 – 31.12.2017

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.