LOKOMO – Laatua opinto-ohjaukseen kohdennetusti moniverkostoissa

Mikä on Lokomo-hanke?

LOKOMOssa keskitytään opinto-ohjauksen ja tukipalvelujen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä valintaperusteiden ja järjestelmien käyttöönoton tukeen. Hankkeessa tehdään organisaatioiden opinto-ohjaussuunnitelmia tai päivitetään niitä ja tarkastellaan opinto-ohjaussuunnitelmien rajapintoja opiskelijahuoltosuunnitelmiin. Tällä varmistetaan ohjauksen joustavuus eri tilanteissa. Opetushallituksen vuonna 2014 antamien hyvän ohjauksen kriteerien toteutusta varmennetaan hankkeen aikana ohjaussuunnitelmissa ja käytännön työskentelyssä.

Hyrian hankekumppaneita ovat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Seurakuntaopisto ja Validia Ammattiopisto.

Miksi projektia tarvitaan

Lähtökohtana Keski-Uudenmaan alueella on nuorisotakuun kehittäminen ns. kuntakokeilussa (TEM) ja Ohjaamo Keski-Uusimaassa (ESR-hanke). Kokeilussa mukana ovat seuraavat kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula (Kuuma-kunnat). Näissä toimintamalleissa korostuvat uudet asiakkuudet ja varhainen puuttuminen: valmistaudutaan riittävään ohjauksen laatuun, jotta mm. näiden toimintamallien kautta tulevat nuoret kiinnittyvät opintoihin ja saavat opinnot suoritettua loppuun oppilaitoksissamme

Projektin tavoitteet

Hankkeessa keskitytään kokonaisvaltaiseen opinto-ohjauksen kehittämiseen. Linkitys tukipalveluihin on opinto-ohjaussuunnitelman ja opiskeluhuoltosuunnitelman rajapinnoissa.

Projektin toiminnot

  • Edistetään koulutuksen läpäisyä ja pyritään vähentämään opintojen keskeyttämistä kohdennetun opinto-ohjauksen avulla. Erityinen huomio kiinnitetään koulutusaloihin, joissa keskeyttäminen on keskimääräistä suurempaa. Tilanteen parantamiseksi opinto-ohjausta tehostetaan opintojen alkuvaiheessa. Ohjausta jatko-opintoihin ja työelämään tehostetaan kaikissa opintojen vaiheissa. Lähtötilanne on mitattavissa olemassa olevilla opiskelijapalautteilla.
  • Edistetään opinto-ohjauksen laatukriteerien käyttöä ja monipuolista verkostoyhteistyötä Kuuma-alueella sekä alueellista yhteistyötä opinto-ohjauksessa peruskoulujen, lukioiden ja työelämän kanssa.
  • Järjestetään alueellisia opinto-ohjauksen koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään ammatillisen koulutuksen sisältöjä, joustavia järjestämistapoja ja koulutuspolkuja.

Toteutusaika      8.6.2015 – 31.12.2016

Rahoitus            Opetushallitus 

Lisätietoja                                                                           

                                                                                                    

Hyria koulutus Oy                                                                    

Maija Pihkola

palvelupäällikkö, projektipäällikkö

puh. 050 415 3417

maija.pihkola(at)hyria.fi

                                                                                  oph r