Liiketalouden TOP10-OPSO

(Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen)

Mikä on Liiketalouden TOP10-OPSO -hanke?

Hanke liittyy OKM:n nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelmaan, joka on samalla osa nuorisotakuuta. Hyriassa pilotoidaan liiketalouden koulutusalalle toteutusmallia, jonka avulla pyritään yhtenäistämään eri koulutuksen rahoitusmuodoissa opiskelevat liiketalouden perustutkinto-opiskelijat samoihin toteutusratkaisuihin. Toteutusmalli tukee opiskelijan siirtymää koulutuksen rahoitusmuodosta toiseen ja edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista, oppimisen ohjausta, oppisopimuskoulutukseen siirtymistä sekä koulutuksen ja työn joustavaa yhdistämistä.

Hankkeessa pilotoidaan nyt liiketalouden perustutkinnon työvaltaista toteutussuunnitelmaa, joka on 2+1-mallin käyttöönoton edellytys. 2+1-mallissa opiskelijan on mahdollista siirtyä yksilöllisesti oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta työelämävaltaiseen toteutukseen kuten oppisopimuskoulutus (opso) työnantajien tarpeen mukaisesti.

Hyrian kanssa hankkeessa ovat mukana Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia (koordinointi) ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Alueellisia sekä paikallisia yrittäjiä ja työnantajia on antamassa panoksensa hankkeeseen.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hyria on siirtynyt syksystä 2015 alkaen nelijaksojärjestelmään. Tällöin kaikkien tutkintojen yhteiset tutkinnonosat on tarkoitus suorittaa kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Rakenne tukee oppilaitosmuotoista ja työelämälähtöistä koulutusta sekä työtä joustavasti yhdistäviä koulutusmalleja.

Uuteen toteutusmalliin siirtymistä varten lisätään ja vahvistetaan henkilöstön 2+1-malliin liittyvää osaamista sekä kehitetään ja otetaan käyttöön työvaltaisen (mm. oppisopimuskoulutuksen) ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmissä opiskelua sekä ohjausta tukevia uusia oppimisratkaisuja ja -välineitä.

Työelämän kanssa tehtävää tavoitteellista yhteistyötä vahvistetaan työvaltaisen merkonomikoulutuksen, oppilaitosmuotoisen ja opso-muotoisen koulutuksen yhdistämisen sekä opiskelun ja työnteon joustavan yhdistämisen edistämiseksi. Opettajien työelämäjaksot eri työnantajayrityksissä ovat osa hanketta.

Hankkeen avulla tavoiteltavat tulokset 

  • Liiketalouden koulutusalalle Hyriassa syntyy toimiva 2+1-malli, jolla opiskelijoille saadaan mahdollisuus henkilökohtaistaa opintojen tai tutkinnonosien suorittamista työelämävaltaisten mallien kuten oppisopimuksen ja laajennetun työssäoppimisen muodossa.
  • Opiskelijoiden työelämätaidot vahvistuvat, valmistuvalla opiskelijalla on monipuolisempi ja käytännönläheisempi ammattitaito sekä opiskelijoiden työllistyminen paranee.
  • Opettajien työelämätuntemus vahvistuu ja työssäoppimisen joustavaan toteuttamiseen liittyvä osaaminen päivittyy työelämäjaksoilla.
  • Määrällisenä tavoitteena on, että 2+1 -mallin kokeilu- ja käyttöönottovaiheessa vuosina 2014 – 2015 oppisopimuskoulutukseen siirtyy joustavien yksilöllisten polkujen kautta arviolta 2 – 7 opiskelijaa/vuosi. Hyriassa on siirrytty joustavan 2+1-mallin mahdollistavaan nelijaksojärjestelmään, ja kun malli vakiintuu, oppisopimuskoulutukseen siirtyvien määrää on mahdollista kasvattaa. Vuodesta 2016 eteenpäin oppisopimuskoulutukseen siirtyy arviolta 5 – 10 opiskelijaa vuodessa.

 

Toteutusaika: 27.1.2015 --31.12.2016

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Heikki Pöyhönen                                                      Esa Kuronen

projektipäällikkö, liiketalouden opettaja                    liiketalouden opettaja

puh. 050 415 3448                                                   puh. 050 415 5660                                                

 

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)hyria.fi