LARK 6 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, latua reformille!

Mikä oli LARK 6 -hanke?

LARK 6 -hanke oli Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama laadunhallinnan kehittämisen verkostohanke. Hyria oli mukana yhtenä hankekumppanina yhdessä 14 ammatillisen oppilaitoksen kanssa. 

Miksi hanketta tarvittiin?

LARK 6 -hankkeen yhteisenä tavoitteena oli tukea koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kehittämistä, jotta organisaatiot pystyvät vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksiin ja haasteisiin sekä organisaatiomuutosten ja yhdistymisten tuomiin muutoksiin. Tavoitteena oli kehittää myös henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistumista laadun hallintaan ja parantamiseen arjen työprosesseissa. Laadunhallintajärjestelmää tuli arvioida säännöllisesti osa-alueittain ennen seuraavaa valtakunnallista itsearviointia, joten hankkeessa pilotoitiin erilaisia jatkuvan arvioinnin tapoja ja arviointitulosten hyödyntämistä. Lisäksi tavoitteena oli edistää arviointi-, palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja hyödyntämistä henkilöstön, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Hyrian tavoitteet LARK 6 -hankkeessa olivat:

1) Laadunhallintajärjestelmän jatkuva arviointi ja tulosten hyödyntäminen osa-alueittain ennen uutta kansallista arviointia

  • Erilaiset arviointimenetelmät ja tavat osallistaa henkilöstöä ja opiskelijoita arviointiin sekä tulosten käsittelyyn ja niiden pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen

2) Verkoston yhteiseen toimintaan osallistuminen

  • Saada tukea ja kokemuksia muilta koulutuksen järjestäjiltä oman organisaation reformin edellyttämien muutosten läpiviemisessä osana toiminnanohjausta

3) Muiden laadunhallinnan verkostojen tukeminen

Toteutus

Hyrian osahankkeen toiminta

Hyriassa toteutettiin itsearviointi laadunhallintajärjestelmän kriteereillä kevennetyllä kriteeristöllä (vain osaa kriteereistä hyödyntäen) peilaten kevään 2015 itsearvioinnin tuloksia. Näin saatiin hyvä tilannetsekkaus kehittämisen tueksi. Henkilöstön lisäksi arviointiin osallistettiin opiskelijoita: kehitettiin opiskelijoiden ryhmäkeskusteluja, joissa yhdistettiin teemoja laadunhallinnasta, strategiatyöstä ja koulutuksen kehittämisestä. Tuloksia käsiteltiin mm. johtoryhmässä, laadunhallinnan HYTTI-työryhmässä ja koulutuksen suunnitteluryhmässä. Osallistuttiin verkoston yhteiseen toimintaan ja tehtiinn yhteistyötä Välkky-verkoston kanssa.

Hyrian osahankkeessa tavoitellut tulokset

Hyriassa laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin ja sen pohjalta toteutettavien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun on osallistunut Hyrian johtoa, henkilöstöä ja opiskelijoita. Opiskelijoiden ryhmäkeskustelu on kehitetty uudeksi tavaksi kuulla ja osallistaa opiskelijoita kehittämiseen. Kehittämiskohteet parannustoimenpiteineen on koottu Hyrian kehittämissuunnitelmaan. Kokemukset/osaaminen on jaettu verkostoyhteistyössä.

Koko verkostohankkeen tasolla toteutustapana olivat yhteistyötapaamiset, joissa käsiteltiin tavoitteiden mukaisia, partnerioppilaitoksissa edistettäviä aiheita ja tuotiin esille osahankkeiden toimintamalleja.

  • Hankkeen aloitustilaisuus 27.2.2017 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kerava
  • Työpajapäivä to 20.4.2017 Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Vantaa
  • Työpajapäivä to 31.8.2017 Yrkesinstitutet Prakticum, Helsinki
  • Työpajapäivä ti 14.11.2017 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kerava

OPH_uusi_rahoittaa_rgbRahoitus: Opetushallitus

Toteutusaika: 1.1. – 31.12.2017

LARK-hankkeiden materiaaleja: http://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/home

Lue lisää laatutyöstä Hyriassa: http://www.hyria.fi/hyria/laatutyo_hyriassa

Lue uutinen maalisarvioinneista 2017

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.