LARK 5 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen: osallistu ja innostu!

Mikä oli LARK 5 -hanke?

LARK 5 -hanke oli Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama laadunhallinnan kehittämisen verkostohanke. Hyria oli mukana yhtenä hankekumppanina yhdessä 14 ammatillisen oppilaitoksen kanssa. 

Miksi hanketta tarvittiin?

LARK 5 -hankkeen yhteisenä tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön hyviä toimintamalleja arviointitiedon, palautetiedon ja muun seurantatiedon pohjalta tehtävien laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmien laadintaan, toteutukseen ja seurantaan sekä löytää/kehittää ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusmallin mukaisia ennakoivia mittareita.

Tavoitteet

Hyrian tavoitteena LARK 5 -hankkeessa oli strategisen mittariston jatkokehittäminen: mittariston toimivuuden arviointi ja löydettyjen kehittämiskohteiden toteuttaminen sekä ennakointiselvityksen tekeminen (valtakunnallisten ja alueellisten työvoima- ja koulutus- ym. ennakointitietojen kerääminen ja analysointi) ja ennakointimallin ja -välineiden kehittäminen Hyrialle. Tavoitteina olivat myös verkoston yhteiseen toimintaan osallistuminen ja muiden laadunhallinnan verkostojen tukeminen.

Toiminnot

Hyrian osahankkeen toiminta ja saavutetut tulokset:

 • Hyrian tietovaraston työstäminen:

  • Toiminta: Strategiset mittarit käyty läpi ja muokattu tietovaraston näkökulmasta, eri ohjelmien rajapinnat tietovarastoon luotu (opiskelijahallinto-, taloushallinto- ja henkilöstöhallintojärjestelmistä), tietovaraston testaus ja esittely mm. laadunhallinnan HYTTI-työryhmässä.

  • Tulokset: Tietovarastosta saa reaaliaikaisen tuloskortin mittareista ja pääsee pureutumaan kunkin mittarin osalta tarkempiin kuukausikohtaisiin tietoihin.

 • Ennakointiselvitys ja ennakointimalli Hyrialle:

  • Toiminta: Tietojen kerääminen ja raportin kokoaminen ennakointitiedoista sekä ennakointimallin kehittely (osana sisäistä OOTH-kehittämiskokonaisuutta), mallin testaus ja esittely mm. OOTH:n tapaamissa.

  • Tulokset: Ennakointimalli (ennakoinnin alueelliset ja ajalliset tasot) ja Ennakointiselvitys.

 • Hyrian osahankkeen tulosten levittäminen ja muiden oppilaitosten kanssa verkostoituminen:

  • Toiminta: Osallistuminen verkoston yhteiseen toimintaan ja yhteistyöseminaareihin.  Tulokset: Kokemukset / osaaminen on jaettu > verkostoyhteistyö, vertaistuki, muilta oppiminen.

 • Laadunhallinnan verkostojen tukeminen:

  • Toiminta: Kokemusten jakaminen ”Laadulla tulosta 3” -hankkeen (VÄLKKY-verkosto) verkostotapaamisessa Koulutuskeskus Tavastiassa.

  • Tulokset: Kokemukset / osaaminen on jaettu > tukea annettu ja saatu puolin ja toisin.

Koko verkostohankkeen tasolla toteutustapana oli 3 workshop-päivää + aloitus- ja lopetusseminaarit, joissa käsiteltiin tavoitteiden mukaisia, partnerioppilaitoksissa työstettyjä ja eteenpäin vietyjä aiheita ja tuotiin esille osahankkeiden toimintamalleja (workshopit 9.6., 22.9. ja 21.11.2016). Hyria esitteli syyskuun workshopissa ennakointiselvitystään ja sen perusteella kehitettyä ennakointimallia. Loppuseminaarissa Hyrian hankkeen toteutumista esiteltiin kokonaisuutena otsikolla ”Ennakointi- ja mittaritiedot toiminnanohjauksessa Hyriassa”.

oph r
Rahoitus: Opetushallitus

Toteutusaika: 1.1. – 31.12.2016

LARK-hankkeiden materiaaleja: http://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/home

Lue lisää laatutyöstä Hyriassa: http://www.hyria.fi/hyria/laatutyo_hyriassa

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.