Joustavasti työssäoppien tai oppisopimuksella – JousTO Välkky

Mikä oli JousTO Välkky -hanke?

JousTO Välkky -hankkeessa luotiin laajempi katsaus tämän päivän tarpeisiin ja siten vastattiin uusiin kehittämissuuntauksiin ja hyödynnettiin aiempaa kokemusta. Hanketta hallinnoi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, ja muina toimijoina olivat Forssan ammatti-instituutti ja Hyria koulutus Oy. Toiminta kohdistui pääasiassa kone- ja metallialalle, mutta kehitettyjä malleja jalkautettiin myös muille koulutusaloille.

Välkky-kumppanuusverkosto koostuu 9 toisen asteen oppilaitoksesta Forssan, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Riihimäen ja Valkeakosken alueella. Välkky-verkostolla on jo vuosien kokemus yhteishankkeista.

Hankkeen tavoitteet

Verkostohankkeen tavoitteena oli työssäoppimisen, oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen joustavien yhdistämismahdollisuuksien kehittäminen sekä toteutusmallien jalkauttaminen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevia uusia oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä. Joustavien opintopolkujen avulla huomioitiin yritysten ja eri tilanteessa olevien opiskelijoiden tarpeet.

Hankkeen lopputuloksena tavoiteltiin nuorten ja yritysten tarpeiden kohtaamisen parantamista (työelämävastaavuus, työelämätaidot), yritysyhteistyön terävöittämistä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta yrityksille sekä nuorten oppisopimusten lisääntymistä. Konkreettisia tavoitteita olivat mm.

 • alakohtaisen työssäoppimisen ja oppisopimusmallien luominen kone- ja metallialalle
 • työn ja koulutuksen joustavien yhdistämismallien kuvaaminen
 • työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden ohjeistusten/koulutusaineistojen luominen
 • opettajien ja kouluttajien valmiuksien varmistaminen opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien ohjaamiseksi
 • työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kouluttaminen Internetin ja mobiilisovellusten käyttämiseen kehitettävien mallien toteutuksessa
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisääntyminen ja laadun paraneminen
 • osaamisperusteisuuden ja yksilöllisyyden toteutuminen opiskelijan opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa sekä opiskelumotivaation vahvistuminen. 

Toteutus

 • kartoitettiin Välkky-verkoston työpaikalla tapahtuvan oppimisen tilanne (mm. työssäoppiminen, oppisopimus, 2+1-ratkaisut)
 • kehitettiin yhteisiä, innovatiivisia toimintamalleja siten, että alati kasvavat vaatimukset koulutuksen joustavoittamiseksi, työpaikkojen opinnollistamiseksi, opiskelijalähtöisyyden ja toisaalta työelämälähtöisyyden kasvattamiseksi toteutuisivat
 • kartoitettiin tutkintotoimikuntien näkemykset ja vaatimukset hankkeessa kehitettäville malleille
 • varmistettiin vastuuopettajan ja työpaikkakouluttajan yhteiset käytännöt nivelvaiheessa
 • pilotoitiin 2+1 -mallin toteuttamisessa syvempää kumppanuusmallia (yritys, oppisopimuskeskus, oppilaitos sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöt yhteistyössä)

 

Toteutusaika                        27.1.2015 – 31.12.2016

Rahoitus                              Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.