Joustavasti ammattiin

Mikä on Joustavasti ammattiin -hanke?

Valtakunnallisessa verkostohankkeessa toimii Hyrian lisäksi 12 oppilaitosta eri puolilta Suomea tarkoituksenaan nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen. Hanketta koordinoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustushankkeet toteutetaan Hyriassa hankeperheenä, ja hankkeiden toteutukseen osallistuu sekä opetushenkilöstöä että oppisopimuskeskuksen henkilökuntaa. Joustavasti ammattiin -hanke on jatkoa vuosina 2014 – 2015 toteutettavalle Työssäoppien ammattiin -hankkeelle ja toteutetaan saumattomana jatkumona edelliselle. Sisällöllisesti painopiste siirtyy työvaltaisen ammatillisen koulutuksen kokeilusta oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan koulutukseen.   

Miksi hanketta tarvitaan?

Hankkeella pyritään turvaamaan elinkeinoelämän ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus sekä lisäämään nuorten kiinnostusta työllistävien ammattialojen koulutukseen ja yrittäjyyteen. Työelämäyhteistyöllä Uudenmaan yrittäjien ja alueellisten verkostokumppaneiden kanssa tuetaan työpaikalla tapahtuvan ohjauksen järjestämistä ja toteuttamista. 

Nuorten työllistymisen parantaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy ovat opiskelijoiden motivaation tukemisen ja opintojen keskeytysten vähentämisen rinnalla tärkeitä syitä hankkeen toteuttamiselle. 

Tavoitteet

  • alakohtaisten toimintamallien kehittäminen painopistealoina rakennus- ja kulttuuriala (myös muut alat, joilla työvaltaista opiskelua tai 2+1-mallia ei ole vielä toteutettu)
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevien uusien oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen kehittäminen
  • opettajien osaamisen vahvistaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yksilöllisten joustavien opintopolkujen käyttöönoton edistämiseksi 

Toteutus

  • ammatillisten opettajien sitouttaminen ja perehdytys, sisäisen toimijaverkoston rakentaminen ja vertaisoppiminen
  • konkreettisen työelämälähtöisen opiskelun 2+1 -toiminta- ja palvelumallin rakentaminen
  • prosessinomaisen työpaikalla tapahtuvan ohjausmallin suunnittelu, pilotointi ja juurruttaminen
  • yrityksille tarjottavien tuki- ja ohjauspalvelujen pilotointi (alakohtaisten toimintamallien kehittäminen pilottialoilla)
  • yksilöllisten ja yrityskohtaisten joustavien polkujen pilotointi
  • mallista saatujen kokemusten arviointi ja kehittämistoimet, tiedottaminen

  

Toteutusaika:                 1.8.2015 – 31.12.2016

Rahoitus:                        Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Alina Mäkimartti

opettaja, projektipäällikkö

puh. 050 592 8685

alina.makimartti(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.