Erasmus+ logo

cimo

 

FINLAND III – Fun InterNational Learning And kNow-how Development opportunities III

Mikä oli FINLAND III -hanke?

FINLAND III -hanke oli Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tukema ja Hyrian toteuttama opiskelijaliikkuvuushanke, jossa 1 – 20 viikon mittainen vaihtojakso ulkomailla oli tarjolla pääsääntöisesti nuorten koulutuksen 2. tai 3. vuoden perustutkinto-opiskelijoille, mutta myös muutamalle aikuisopiskelijalle, erityisopiskelijalle sekä opettajalle/asiantuntijalle. Pitkäkestoinen (4 – 20 viikkoa) opiskelijaliikkuvuus kattoi ensimmäistä kertaa kaikki Hyrian nuorten tutkinnot (25 kpl).

Hyrialla oli hankekumppaneinaan 18 ammatillista oppilaitosta/organisaatiota 16 Euroopan maasta: Iso-Britanniasta, Tanskasta, Ruotsista, Espanjasta, Hollannista, Maltalta, Turkista, Unkarista, Ranskasta, Saksasta, Irlannista, Portugalista, Virosta, Itävallasta, Tsekistä ja Belgiasta. Osan kanssa toimittiin vastavuoroisessa liikkuvuudessa, osa pääsääntöisesti vain vastaanotti sekä opiskelijoita että opettajia. 

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus. Finland III -hanketta on edeltänyt kaksi opiskelijaliikkuvuushanketta vuodesta 2010.

Miksi hanketta tarvittiin?

Hankkeen avulla mahdollistettiin Hyrian opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja kansainvälisten valmiuksien kehittyminen painottamalla elinikäisen oppimisen avaintaitojen kartuttamista, johon työssäoppimis- tai opiskelujakso ulkomailla kattavasti vastaa. Hanke lisäsi opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistumista ja kehittymismahdollisuuksien tunnistamista mm. kulttuurituntemuksen, kielitaidon, monikulttuurisessa työympäristössä työskentelyn, vuorovaikutustaitojen kehittymisen ja itsenäistymisen kautta.

Opettajien liikkuvuudella pyrittiin parantamaan ryhmäopintomatkan ohjausta, liikkuvuuden sekä ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) kehittämistoimia sekä partnereilla vierailujen ja työelämäjaksojen toteuttamista. 

Tavoitteet

  • työelämän kehitystä palvelevan osaamisen tuottaminen
  • Hyriasta valmistuneiden opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen
  • työelämän yhteistyökumppanina toimiminen
  • opintosisältöjen kehittäminen
  • kansainvälisen vaihdon lisääminen
  • opetushenkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kansainvälistyminen
  • ulkomailla suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen
  • ECVETin toteutuksen kokemusten vaihto ja yhteistyö partnereiden kanssa; yleiset ohjeet näytön toteutuksesta ja arvioinnista sekä alakohtaisia ohjeita mahdollisuuksien mukaan

Toiminnot

Opiskelija- tai työssäoppimisvaihtoon lähti hankkeen aikana 72 henkilöä. Vaihtoon lähtöä edelsi opiskelijalle Hyriassa pakollinen valmennuskurssi sekä ammatillisen että kielellisen valmistautumisen vuoksi. Vaihtojärjestelyt sovittiin ja toteutettiin kohdemaan kv-vastaavan kanssa. Opettajien osalta valmennus liittyi vaihtojakson sisällön suunnitteluun ja sopimiseen sekä käytännön asioihin. Opiskelijoiden ja opettajien tieto- ja viestintäteknisiä tietoja ja taitoja parannettiin mm. blogin pitämisellä oppimispäiväkirjana ja erilaisten verkko-oppimisalustojen ja sovellusten käytöllä.

Toteutusaika: 1.6.2014 – 31.5.2016

Rahoitus:        Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy
Tanja Korteharju
kansainvälisten asioiden suunnittelija
puh. 050 574 8544
tanja.korteharju(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.