Chinet 2016-2017 oph-logo smaller

Opetushallitus

Mikä oli ChiNet 2016 – 2017 -hanke?

ChiNet-verkosto on kymmenen eri puolilla Suomea toimivan ammatillisen oppilaitoksen yhteistyöverkosto, joka on jo vuosia toteuttanut Opetushallituksen hankerahoituksella Kiinaan liittyvän osaamisen lisäämistä. Hyria on ollut mukana hankkeessa vuodesta 2008 lähtien ja koordinoinut sitä vuosina 2013 - 2016. Suomen liikemiesten kauppaopisto oli koordinoiva oppilaitos kuluneella hankekaudella.

Verkosto toimii merkittävänä väylänä suomalaisten oppilaitosten Kiina-osaamisen lisäämisessä sekä yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Samalla Kiinassa vahvistetaan yhteistyöalueiden tietämystä Suomesta, sen elinkeinoelämästä ja koulutuksesta. Hyrian koulutusaloista mukana ovat matkailu-, ravitsemis- ja talousala, metalli, sähkö ja liiketalous. 

Verkoston kiinalaiset partnerit ovat SIPIVT – Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology, STFI - Suzhou Tourism and Finance Institute, Shanghai Electronic and Industry School ja Jiangsun maakunnan opetushallinto.

Miksi hanketta tarvittiin?

Hanke on osa Opetushallituksen määrittelemiä kansainvälistymisen painopistealueita. Hyrian strategiassa kansainvälistymisen tavoitteiksi on määritelty mm. kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä opettajien kansainvälisten työelämäjaksojen määrän kasvattaminen sekä verkottuminen kansainvälisten oppilaitosten kanssa.

Yhteistyöllä ja sen kehittämisellä ja laajentamisella tuotetaan työelämän kehitystä palvelevaa osaamista ja parannetaan valmistuvien opiskelijoiden työllisyysmahdollisuuksia omilla aloillaan. Hankkeessa mukana oleville koulutusaloille haetaan uusia oppilaitos- ja yrityskontakteja Kiinassa ja kehitetään myös yhteistyötä toisen Opetushallituksen rahoittaman Kiina-hankkeen (Kam’oon China) kanssa sekä lukioverkoston Yanzu-hankkeen kanssa.

Pyrkimys on lisätä ChiNet-verkoston eri toimijoiden yrityskontakteja Suomessa ja Kiinassa hyödyntäen Kiinaan etabloituneita suomalaisyrityksiä sekä kasvattaa yhteistyöverkostoa Kiinassa mm. oppilaitosten omistajakuntien ystävyyskaupungeissa.

Hankkeen tavoitteet

Työelämän osaamistaitovaatimuksiin vastaaminen, mm. työelämätarpeiden huomioon ottaminen vaihtojaksoilla, ei-vetovoimaisten alojen esille tuominen

  • Kotikansainvälistäminen: hankkeen avulla saatujen tulosten, kokemusten ja oppimisen hyödyntäminen oppilaitoksissa
  • Ammatillisten opiskelijoiden valmiuksien lisääminen monikulttuurisissa työyhteisöissä eri aloilla
  • Uusien yhteistyökumppaneiden lisääminen koti- ja ulkomaisissa yhteistyöverkostoissa
  • Kansainvälisten vaihtojen toimintamallien rikastaminen ja uusien tapojen kehittäminen, mm. jaksojen pedagoginen kehittäminen, verkkokurssien lisääminen uusille aloille
  • Projektitoiminnan arviointi ja kehittäminen sekä laadun hallinta.

Toiminnot

Kaikki oppilaitokset ottivat osaa hanketyöskentelyyn lähettämällä ja vastaanottamalla sekä opiskelijoita että opettajia ja muita asiantuntijoita. Lisäksi oppilaitokset vastasivat jostakin hankkeen toimintojen osa-alueesta yhteistyössä muiden verkostokumppaneiden kanssa sovitusti. Verkostomainen toimintatapa on hankkeessa merkittävää myös muiden kuin kv-asioiden yhteydessä. Keskeisintä hankkeen toiminnassa ovat

  • suomalaisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksot Kiinassa Hyrian tietyillä koulutusaloilla ja kiinalaisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksot Suomessa vastaavilla aloilla sekä ensikertainen Opetushallituksen pyynnöstä tehtävä kulttuurivaihto.
  • mentorointimallin pilotointi kiinalaisen ja suomalaisen opiskelijan samanaikaisessa työskentelyssä yrityksessä
  • vaihtojaksojen laatuun panostaminen; kieli- ja kulttuurikoulutus osana opiskelijoille annettavaa ennakkovalmennusta
  • opettajien vaihtojaksojen kehittäminen, työssäoppimisjaksojen laadun ja ohjauksen parantaminen, verkkokurssien kehittäminen.

Rahoitus: Opetushallitus

Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.12.2017

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy
Anna-Helena Holmström-Savolainen
koulutuspäällikkö, kansainvälisyysvastaava
puh. 050 415 3678
anna-helena.holmstrom-savolainen(at)hyria.fi

Tutustu myös sivustoon www.chinetverkosto.fi  ja https://finvet.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.