oph r

ChiNet 2015 – 2016

Mikä oli ChiNet 2015 – 2016 -hanke?

ChiNet-verkosto on yhdeksän eri puolilla Suomea toimivan ammatillisen oppilaitoksen yhteistyöverkosto, joka on jo vuosia toteuttanut Opetushallituksen hankerahoituksella Kiinaan liittyvän osaamisen lisäämistä. Hyria on ollut mukana hankkeessa vuodesta 2008 lähtien ja koordinoinut sitä vuodesta 2013.

Verkosto toimii merkittävänä väylänä suomalaisten oppilaitosten Kiina-osaamisen lisäämisessä sekä yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Samalla Kiinassa vahvistetaan yhteistyöalueiden tietämystä Suomesta, sen elinkeinoelämästä ja koulutuksesta. Hyrian koulutusaloista mukana olivat matkailu-, ravitsemis- ja talousala, metalli, sähkö, liiketalous, peliala sekä automaatio. 

Verkoston kiinalaiset partnerit ovat SIPIVT – Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology, STFI - Suzhou Tourism and Finance Institute, Shanghai Electronic and Industry School ja Jiangsun maakunnan opetushallinto.

Miksi hanketta tarvittiin?

Hanke oli osa Opetushallituksen määrittelemiä kansainvälistymisen painopistealueita. Hyrian strategiassa kansainvälistymisen tavoitteiksi on määritelty mm. kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä opettajien kansainvälisten työelämäjaksojen määrän kasvattaminen sekä verkottuminen kansainvälisten oppilaitosten kanssa.

Yhteistyöllä ja sen kehittämisellä ja laajentamisella tuotetaan työelämän kehitystä palvelevaa osaamista ja parannetaan valmistuvien opiskelijoiden työllisyysmahdollisuuksia omilla aloillaan. Hankkeessa mukana oleville koulutusaloille haettiin uusia oppilaitos- ja yrityskontakteja Kiinassa ja kehitettiin myös yhteistyötä toisen Opetushallituksen rahoittaman Kiina-hankkeen (Kam’oon China) kanssa.

Pyrkimys oli lisätä ChiNet-verkoston eri toimijoiden yrityskontakteja Suomessa ja Kiinassa hyödyntäen Kiinaan etabloituneita suomalaisyrityksiä sekä kasvattaa yhteistyöverkostoa Kiinassa mm. oppilaitosten omistajakuntien ystävyyskaupungeissa.

Hankkeen tavoitteet

  • Työelämän osaamistaitovaatimuksiin vastaaminen, mm. työelämätarpeiden huomioon ottaminen vaihtojaksoilla, ei-vetovoimaisten alojen esille tuominen

  • Kotikansainvälistäminen: hankkeen avulla saatujen tulosten, kokemusten ja oppimisen hyödyntäminen oppilaitoksissa

  • Ammatillisten opiskelijoiden valmiuksien lisääminen monikulttuurisissa työyhteisöissä eri aloilla

  • Kansainvälisten vaihtojen toimintamallien rikastaminen ja uusien tapojen kehittäminen, mm. jaksojen pedagoginen kehittäminen, verkkokurssien vieminen uusille aloille

  • Projektitoiminnan arviointi ja kehittäminen sekä laadun hallintaToiminnot

Kaikki oppilaitokset ottivat osaa hanketyöskentelyyn lähettämällä ja vastaanottamalla sekä opiskelijoita että opettajia ja muita asiantuntijoita. Lisäksi oppilaitokset vastasivat jostakin hankkeen toimintojen osa-alueesta yhteistyössä muiden verkostokumppaneiden kanssa sovitusti. Keskeisintä hankkeen toiminnassa olivat

  • suomalaisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksot Kiinassa Hyrian tietyillä koulutusaloilla ja kiinalaisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksot Suomessa vastaavilla aloilla
  • mentorointimallin pilotointi kiinalaisen ja suomalaisen opiskelijan samanaikaisessa työskentelyssä yrityksessä
  • vaihtojaksojen laatuun panostaminen; kieli- ja kulttuurikoulutus osana opiskelijoille annettavaa ennakkovalmennusta
  • opettajien vaihtojaksojen kehittäminen, työssäoppimisjaksojen laadun ja ohjauksen parantaminen, verkkokurssien kehittäminen.


Rahoitus:        Opetushallitus

Toteutusaika:  21.5.2015 - 31.12.2016


Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Anna-Helena Holmström-Savolainen

koulutuspäällikkö, kansainvälisyysvastaava

puh. 050 415 3678

anna-helena.holmstrom-savolainen(at)hyria.fi


Tutustu myös sivustoon www.chinetverkosto.fi.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.