Erasmus+ logocimo 

 

CARE and SHARE – Capacity building for vocational and personal well-being

Mikä oli Care and Share -projekti?

Care and Share oli Euroopan unionin Erasmus+ -vaihto- ja yhteistyöohjelman tukema hyvinvointialojen ammatillisen koulutuksen innovatiivisuuteen, yhteistyöhön ja hyvien käytäntöjen levittämiseen tähtäävä hanke. Mukana Hyriasta olivat nuorten sosiaali- ja terveysala sekä hotelli-, ravintola- ja catering-ala.

Kustakin oppilaitoksesta etsittiin jaettavaksi ammattiosaamista ja hyviä käytäntöjä, joilla kehitetään opiskelijoiden ja opetushenkilöstön hyvinvointiin ja opiskelumotivaation parantamiseen liittyviä toimintatapoja ja luodaan turvallista, suotuisaa oppimisympäristöä ja positiivista ilmapiiriä, jotta opintojen loppuun saattaminen ja työelämään valmistuminen onnistuisi.

Hanketta koordinoi saksalainen monialainen oppilaitos BSZ (Berufliches Schulzentrum) Mühldorf a. Inn, ja Hyrian muita kumppaneita olivat Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf Itävallasta ja Lycée Agricole Le Cep d'Or Ranskasta. eTwinning-portaalin kautta hankkeeseen voi myöhemmin liittyä muita eurooppalaisia yhteistyökumppaneita.

Miksi projektia tarvittiin?

Hankkeella lisättiin opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta sekä opiskelijoiden osallistumista projektitoimintaan oppilaitoksissa. Opiskelun keskeyttämisen vähentäminen ja opintojen loppuun suorittaminen oikea-aikaisesti ovat tärkeitä tavoitteita ammattitaidon saavuttamisen rinnalla. Opiskelijoiden onnistumiset ja uudet toimintatavat vahvistavat sekä opiskelijoiden että opetus- ja tukihenkilöstön hyvinvointia, jaksamista ja koko oppilaitosyhteisöä. 

Monipuolisilla opetusmenetelmillä ja toiminnallisilla keinoilla parannettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia omaksua ammattiin vaadittavat taidot. Kansainväliseen työskentelyyn tai pitkäaikaiseen vaihtoon osallistumisen kiinnostavuutta parannettiin hyviä kokemuksia kartuttamalla lyhyemmissä Erasmus+ -vaihdoissa. Kulttuurivaihtoa ja kielitaidon vahvistumista saatiin aikaan vaihtojaksojen aikana.  

Tavoitteet

  • opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ja ammatillisten kykyjen vahvistaminen työelämää varten
  • opiskeluun motivointi ja opintojen keskeyttämisen ehkäisy
  • kestävän hyvinvoinnin ja elämänhallinnan saavuttaminen, itseluottamuksen kehittyminen
  • kansainvälinen yhteistyö
  • erilaisten asiakasryhmien (lapset, nuoret, vanhukset) kohtaaminen hoito- ja palveluammateissa
  • hyvinvointitapahtumien järjestelyjen ja tarjoilujen suunnittelu ja toteutus kansainvälisissä tiimeissä
  • erilaisten viestintäteknisten keinojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen
  • pedagogisten menetelmien vertailu, kokeilu ja arviointi, laadunhallinnan parantaminen

Toiminnot

Hanke piti sisällään opetushenkilöstön ja opinto-ohjaajien yhteydenpitoa mm. projektikokousten ja verkkokokousten muodossa. Verkosto-oppilaitosten opiskelijoilla ja opettajilla/opiskelijatukihenkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua noin viikon kestäville oppilaitosvaihtomatkoille, joiden aikana ko. kohteessa järjestettiin yrityskäyntejä, harjoittelua ja opetusta. Opiskelijat pitivät oppimispäiväkirjaa/blogia, jossa esitettiin kokemukset ja arviot. Liikkuvuuksia hankkeen aikana oli yhteensä 68 henkilölle. Hankkeesta tiedotettiin aktiivisesti eri yhteistyötahoille. 

Toteutusaika: 1.9.2014 – 31.8.2016 

Rahoitus:        Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy                                                            Hyria koulutus Oy
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala                                     Sosiaali- ja terveysala
Anna-Helena Holmström-Savolainen                              Minna Vaittinen
koulutuspäällikkö, kansainvälisyysvastaava                    koulutuspäällikkö
puh. 050 415 3678                                                           puh. 050 415 3491
anna-helena.holmstrom-savolainen(at)hyria.fi                 minna.vaittinen(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.