Erasmus+ logo ArtECult V - Art and European Culture

Mikä oli ArtECult V -hanke?

ArtECult V -hanke pohjautui 10 vuotta kestäneeseen kulttuurialan (kuvallinen ilmaisu ja audiovisuaalinen viestintä) oppilaitosverkostoyhteistyöhön. Hankkeen taustalla olivat ArtECult I – IV -hankkeet sekä asiantuntijahanke ArtECult Pro (2010 – 2012). Hanke oli Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tukema opiskelijaliikkuvuushanke, jota koordinoi Raahen koulutuskuntayhtymän Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto. Vaihto- ja yhteistyöohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta Suomessa vastasi CIMO, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus.

Verkostoon kuuluu 7 aktiivista suomalaista toisen asteen ammatillista oppilaitosta. Verkostoyhteistyön tavoitteena oli syventää kansallisten ja kansainvälisten oppilaitospartnereiden ja/tai työelämäkumppaneiden välistä yhteistyötä sekä kehittää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden ammatillista osaamista ja kansainvälisiä valmiuksia. Partnerioppilaitoksia on 16 eri puolilla Eurooppaa 11 eri maassa: Islannissa, Saksassa, Unkarissa, Irlannissa, Slovakiassa, Virossa, Latviassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa ja Puolassa.

Verkosto lähettää opiskelijoita, vastavalmistuneita sekä opettajia laadukkaille, ammattitaitoa laajentaville ja työllistämistä edistäville 4 – 15 viikon ulkomaanjaksoille. Yhteistyö oppilaitosten kesken ECVET:in (ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä) käyttöönotossa oli ArtECult V -hankkeen painopisteenä.

Miksi hanketta tarvittiin?

Kaikki kulttuurialat ovat pieniä, mutta samalla erittäin kansainvälisiä, mikä aiheuttaa AV-viestinnän ja kuvallisen ilmaisun koulutusta antaville oppilaitoksille suuren tarpeen verkostoitua. Verkostoitumalla voitiin varmistaa paremmin laadukkaiden työssäoppimispaikkojen saatavuus ja koulutusta voidaan kehittää yhteistyössä.

Opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla onlimahdollisuus aloittaa verkostoituminen oman alansa osaajien kanssa niin Suomessa (yhtäaikaiset ulkomaan jaksot eri oppilaitoksista) kuin ulkomailla. Ulkomaanjaksojen todettiin parantavan opiskelijoiden motivaatiota, sitoutumista opintoihinsa ja yritteliäisyyttä. Jakson järjestelyjen ja valmistelujen tekeminen vahvistivat yrittäjämäistä asennetta ja yhteistyökykyä.

Tavoitteet

Opiskelijoille mahdollistettiin

 • suomalaisten eri oppilaitosten opiskelijoiden tutustuminen toisiinsa, kun vaihtojaksolle lähdettiin yleensä pareittain
 • verkostojen luominen tulevaa työelämää ajatellen
 • omien opintojen vertaaminen toisten vastaaviin
 • osallistuminen oppilaitosten kehittämistyöhön
 • itsetuntemuksen ja luottamuksen kohoaminen omaan osaamiseen.
 • kokonaisten tutkinnon osien suorittaminen, jolloin ammattitaidon syventäminen tapahtuu kokonaisuuksina yhtenäisellä työssäoppimisjaksolla (ulkomaanjaksot tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa tutkintotodistuksessa)
 • vastavalmistuneiden työllistymisen edistäminen ja työkokemuksen saaminen


Oppilaitoksille mahdollistettiin

 • vaihtojaksojen järjestäminen ja opiskelijoiden lähettäminen yhdessä helpottaen vastaanottavan partnerin työtä ja säästäen aikaa
 • työssäoppimispaikkojen tarjottimen laajentaminen
 • opetushenkilökunnan ammatillisen osaamisen sekä työ- ja elinkeinoelämän tietämyksen lisääntyminen, oman alan yritystoimintaan tutustuminen
 • opetussisältöjen uudistaminen
 • arvioinnista sopiminen/ECVETin toimeenpano.

Toiminnot

Vaihtojakso arvioitiin kunkin oppilaitoksen käytännön mukaisesti osaksi ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä tai vapaavalittavia opintoja. Hyrian opiskelijat pitivät blogia vaihtojakson kokemuksistaan.

Luovuuden, liikkuvuuden toteuttamisen ja näkyvyyden parantamisen lisäksi hankkeen toimijat jakoivat vastuun verkoston eri toiminnoissa. Sataedu vastasi Moodle-oppimisympäristön ylläpidosta. Validia vastasi ArtECult.net-sivuston ylläpidosta. JAO oli päävastuussa järjestettävästä ECVET-seminaarista yhdessä Keudan ja Hyrian kanssa. PKKY, Sataedu ja Validia järjestivät valokuvakilpailun.

Rahoitus: Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastasi CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Toteutusaika: 1.6.2014 – 31.5.2016

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy
Tanja Korteharju, kansainvälisten asioiden suunnittelija
puh. 050 574 8544
tanja.korteharju(at)hyria.fi

Tutustu myös sivustoon http://artecult.net/.

.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.