FINLAND IV – Fun InterNational Learning And kNow-how Development opportunities IVerasmus+logo_mic

Erasmus+ KA1 -hanke

Mikä on FINLAND IV -hanke?

Hyrian liikkuvuushanke FINLAND IV on jatkoa aiemmille FINLAND - sarjan liikkuvuushankkeille (2011 – 2015).  Hankkeessa tarjotaan 4 - 20 viikon mittaisia vaihtojaksoja pääsääntöisesti 2. tai 3. vuoden, vähintään 18-vuotiaille opiskelijoille, joiden edellytetään jo hallitsevan oman alansa perustiedot ja -taidot. Opiskelijaliikkuvuus kattaa kaikki Hyrian nuorten tutkinnot (25). Vaihtojakso on mahdollinen myös aikuisopiskelijoille, vastavalmistuneille sekä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opettajille/asiantuntijoille on tarjolla 3 pv – 3 viikon vaihtojaksoja.

Hyrian partnereina on 24 ammatillista oppilaitosta tai työpaikkoja välittävää organisaatiota 15 Euroopan maasta: Tanska, Espanja, Unkari, Hollanti, Iso-Britannia, Portugali, Italia, Viro, Saksa, Turkki, Irlanti, Malta, Ranska, Slovenia ja Tsekki. Osan kanssa toimitaan vastavuoroisessa liikkuvuudessa, osa pääsääntöisesti vain vastaanottaa sekä opiskelijoita että henkilöstön edustajia, tai toimii työssäoppimispaikkojen ja työelämäyhteyksien välittäjinä.

Miksi hanketta tarvitaan?

Kansainvälisyys on nimetty Hyria koulutuksen yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi, jonka kriittinen menestystekijä on sekä opiskelija- että henkilöstöliikkuvuus. Ajatuksena on liikkuvuuden ja muiden kansainvälistymisopintojen avulla lisätä opiskelijoiden ammatillista osaamista nostaen samalla myös Hyrian koulutuksen laatua henkilöstön osaamisen laajentumisella ja työelämäjaksojen hyödyntämisellä. Kv-osaajien kouluttaminen Hyrian toiminta-alueelle on erityisen tärkeätä, jotta voimme vastata työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa ajanmukaistamalla koulutusta jatkuvasti.

Opettajien liikkuvuudella haetaan vahvempaa vaikuttavuutta koulutuksen kehittämiseen, oman opetuksen rikastamiseen, partnereiden toimintaan tutustumiseen sekä liikkuvuuden kehittämiseen.

Tavoitteet

  • ammatillisen osaamisen ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen lisääminen
  • uusien työtapojen omaksuminen, uusien teknologisten välineiden käyttäminen
  • erilaisiin elinkeinomahdollisuuksiin tutustuminen, ammatti-identiteetin vahvistuminen, kehittymismahdollisuuksien tunnistaminen
  • kansainvälisten valmiuksien kuten kulttuurituntemuksen, kielitaidon, monikulttuurisessa työympäristössä työskentelyn kehittyminen
  • yksilöllinen kasvu ja itsenäistyminen, aloitteellisen ja aktiivisen toiminnan tuoma itsevarmuus, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukyvyn vahvistuminen
  • osaamisen tunnustaminen, tiedonvaihdon läpinäkyvyys


Hanke monipuolistaa opetuksen sisältöä monilla aloilla ja kannustaa esim. yrittäjyyteen ja motivoi kielten opiskeluun.

Henkilökunnan ja työelämäkumppaneiden liikkuvuuden avulla hankitun osaamisen kautta opitaan ymmärtämään Suomen lisääntyvää monikulttuurisuutta. Globaalien ammattitaitovaatimusten tunteminen on tärkeää, jos halutaan kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia. Vaihtdot myös rohkaisevat ja laajentavat kulttuurituntemuksen kenttää. Vaihtojen tuomin kokemuksin lisätään myös joustavien oppimispolkujen mahdollisuuksia. Henkilöstön kielitaito on myös yksi kriittinen tekijä kv-top -jaksojen sekä ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen. 

Hyrian kannalta tuloksena on strategian mukainen toiminta mahdollistaen sekä ECVETin mukaiset liikkuvuusjaksot, toiminnan kehittämisen, arkipäivän kansainvälisyyden oppilaitoksessamme, kansainvälisyyden levittämisen kaikille koulutusaloille ja kv-vaihtojen ohjauksen läpinäkyvyyden paranemisen (blogit) sekä vahvempi työelämäyhteistyö ulkomaisten työelämäkumppanien kanssa.

Toiminnot

Opiskelija- tai henkilöstövaihtojaksoja hankkeessa on 74.

Kansainvälisten toimintojen kehittäminen sisältää liikkuvuusprosessin kehittämistä, ovat mm. ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen, siirtyminen pitkäaikaisiin yhteistyösopimuksiin MOU ja LOI, partneritietokannan rakentaminen, ja henkilöstöliikkuvuuden prosessin laatiminen ja ohjeistuksien/valmentautumisen parantaminen

Toteutusaika: 1.8.2015 – 31.7.2017

Rahoitus: Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy
Tanja Korteharju
kansainvälisten asioiden koordinaattori
puh. 050 574 8544
tanja.korteharju(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.