Pohditko omaa juttuasi? Tutustu Valmaan (/1.8.2022 alkaen TUVA)

1.8.2022 alkaen otetaan käyttöön uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka korvaa nykyisen ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uusi TUVA-koulutus antaa valmiuksia suoriutua toisen asteen opinnoista ja opiskelija voi halutessaan suorittaa lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opintoja. Koulutuksen aikana opiskelija voi tutustua eri toisen asteen koulutukseen ja saa ohjausta jatko-opintoihin ja uravalintaan.

Pohditko vielä, mikä voisi olla tulevaisuuden alasi tai jäitkö ilman opiskelupaikkaa?  Ei hätää – käytä vuosi hyväksesi selkiyttääksesi suunnitelmiasi ja hankkiaksesi valmiuksia tuleviin opintoihin.

Kenelle VALMA on?

VALMA on sinulle, perusopetuksen päättänyt nuori, kun:

  • haluat selkiyttää ajatuksiasi ammatinvalinnasta
  • tarvitset lisää valmiuksia ammatillisista opinnoista ja koulutuksesta suoriutumiseen
  • olet vaarassa jäädä ilman koulutuspaikkaa.

VALMAan voivat osallistua myös 

  • aikuiset ja maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. 

Koulutukseen tulevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.

Mitä VALMA on?

Opiskelu perustuu opiskelijan tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opinnot ovat laajuudeltaan 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista.

Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osaamispistettä valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat

  • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0 - 10 osp
  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0 - 30 osp
  • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0 - 20 osp
  • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0 - 20 osp

 

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet 0 - 15 osaamispistettä sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0 - 5 osaamispistettä.

VALMAsta saa todistuksen, kun 60 osaamispistettä on suoritettu. Muussa tapauksessa saa todistuksen suoritetuista koulutuksen osista. 30 osaamispistettä riittää yhteishaun lisäpisteisiin (6). Saat hakuvuonna tai sitä edeltävänä suoritetusta VALMA-koulutuksesta 6 lisäpistettä, jos haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.

 

Koulutuspaikat

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, NASTA, Uudenmaankatu 20
Osoite

Uudenmaankatu 20
05800 Hyvinkää
Suomi

Lisätietoja