logo
osaamispankki banner
Yhteistyöseminaarit
Seminaari 7.11.2018: "Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen"
Seminaari 8.5.2017: "Muutoksen lähteillä"
Seminaari 11.11.2016: "Nuoret muutoksentekijöinä"
Seminaari 24.9.2015: "Lataa luontoa - ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin edistäjinä"
Koulutus 15.9.2015: "Mediaviestintää ja someilua"
Seminaari 5.11.2014: "Eväsreppu - ympäristöpäivä täynnä konkretiaa"
Seminaari 6.5.2014: ” Vastuullisen yrittäjyyden rattailla”
Seminaari 8.4.2014: ” Rattailla – Yhteistyöstä voimaa ympäristötietoisuuden ja vastuun lisäämiseksi”
Seminaarit 3.10.2013: ” Kuuma tomaatti – ruoan ympäristövaikutukset” ja ”Yhteistyöllä eteenpäin”
Seminaari 5.11.2012: ”Ympäristötietoinen Uusimaa –päivä”
Seminaari 28.10.2010: ”Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen!”
Seminaari 3.12.2009: ”Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä!”Kiertotalous-seminaari 7.11.2018: "Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen"

Miten voimme yhdessä mahdollistaa kestävän tulevaisuuden? Mitä kiertotalous voi parhaimmillaan olla? Riittääkö kiertotalous? Näiden kysymysten ympärille keskittyi ”Kiertotaloudelle kestävään tulevaisuuteen” -seminaari keskiviikkona 7.11.2018 Helsingissä Ravintola Vaunun seminaaritiloissa Pasilassa. Koko päivän tilaisuuden järjestivät Välke-ryhmä, puheenjohtajanaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, yhdessä pääkaupunkiseudun ja KUUMA-kuntien ekotukitoiminnan kanssa. Järjestelyistä vastasivat erityisesti Välke-ryhmästä Kierrätyskeskus, Suomen Ympäristöopisto Sykli, Fee Suomi ry, HSY sekä Luonto-liitto. Tilaisuus koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista. Puheenvuoroissa nostettiin esiin luonnonvarojen riittävyyttä, kestävää käyttöä sekä kohtuullisuutta sekä pohdittiin, miten kiertotalous sopii tähän yhtälöön. Päivä kokosi yhteen noin 180 aiheesta kiinnostunutta ekotukihenkilöä, kasvattajaa ja asiantuntijaa eri sektoreilta.

Seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

 1. Terveisiä EU:sta: Sirpa Pietikainen -Kiertotaloudella kestävää kehitystä -seminaari
 2. Miksi kiertotaloutta tarvitaan? Miten tehdä kestäviä arjen valintoja työpaikalla ja omassa elämässä? Anu Mänty, johtava asiantuntija, Sitra
 3. Kommenttipuheenvuoro: Suomen ympäristöopisto SYKLI: Miksi kiertotalous? – Sitran rahoittaman Circula-kiertotaloushankkeen esittely
 4. Riittääkö kiertotalous? Professori Risto Willamo, Helsingin yliopisto. Ympäristökasvatuksellinen näkökulma kiertotalouteen. Kuinka pitkälle kiertotaloudella voidaan ratkoa ongelmia.
 5. Tavaroiden uudelleenkäyttö ja sen edistäminen. Henna Teerihalme, HSY, Circhubs-hankkeen selvitys
 6. Pari sanaa tekstiileistä ja kiertotaloudesta. Anu Hakala, ympäristöasiantuntija, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
 7. Ekoarkea Tuusulan Toimintakeskus Kettusessa. Anni Nuutilainen, Tuusulan kunta
 8. Nuorten näkökulma. Luonto-Liitto, Kiertotalous-hanke
 9. Työpajat

Lisätietoja: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Koulutuspäivä 8.5.2017: "Muutoksen lähteillä"

Välke-ryhmä järjesti Muutoksen lähteillä -koulutuspäivän ma 8.5.2017 Helsingissä Lapinlahden lähteellä. Ohjelma koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista esitellen luontolähtöisiä menetelmiä, materiaaleja sekä maistiaisia nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuspäivä järjestettiin osana Uusimaaviikkoa ja se kokosi yhteen n. 90 aiheesta kiinnostunutta.

Seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:
 1. Tulevaisuuden ympäristöhaasteet, toiminnanjohtaja Leo Stranius, Luonto-Liitto
 2. Nuorten osallisuus muuttuvassa yhteiskunnassa, osastopäällikkö Katri Kairimo, Helsingin Nuorisoasiankeskus
 3. Mitä nuoret ajattelevat ympäristöasioista?, kestävän kehityksen koordinaattori Ulla Kajaluoto, Helsingin Nuorisoasiankeskus
 4. Miten seikkailukasvatusta käytetään nuorten tukemiseksi?, kehittämispäällikkö Kirsi Sali, Nuorisokeskus Anjala

Seminaari/koulutuspäivä 11.11.2016: "Nuoret muutoksentekijöinä"

Välke-ryhmä järjesti Nuoret muutoksentekijöinä -koulutuspäivän 11.11.2016 klo 9.00-14.00 Luontokeskus Haltiassa Nuuksiossa. Koulutuspäivä oli tarkoitettu kaikille nuorten kanssa toimiville. Ohjelmassa oli asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja sekä tuoreita esimerkkejä nuorten osallistumisesta eri tavoin toiminnan ideointiin ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Nuorten ääni kuului puheenvuoroissa erityisen vahvana. Seminaari kokosi yhteen n. 70 aiheesta kiinnostunutta.

Seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:
 1. Tilaisuuden avaus, toiminnanjohtaja Leo Stranius, Luonto-Liitto
 2. Nuorten ympäristöasenteet ja osallistuus, dosentti Arto O. Salonen, Helsingin Yliopisto
 3. Nuoret ympäristökansalaisina, Sanna Koskinen, Ympäristökasvatuksen asiantuntija, FT, WWF Suomi
 4. Mitä tapahtuu nuorten maailmassa 2016 - kiinnostaako yhteiskunta?, Jaakko Rautavaara, nuoriso-ohjaaja, Nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupunki
 5. Nuoret ratkomassa yhteiskunnan ongelmia - Safari-hanke, Mirja Hämäläinen, Demos Helsinki
 6. Designmuseo & #MunMuseo -hanke. Nuoret ideoimassa uudenlaisia toimintatapoja museoon, Hanna Kapanen, Museolehtori, Designmuseo
 7. Mun puisto - Nuuksion kansallispuisto, Nuuksion kansallispuiston Junior Rangerit Toivo Hursti, Peppi Kareljärvi ja Aino Tapola
 8. Luonto-Liiton leiritoiminnan ja kaksikielisten leirien esittely, ohjaaja Ina Rosberg
Seminaari 24.9.2015: "Lataa luontoa - ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin edistäjänä"

Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke järjesti Lataa luontoa -seminaarin 24.9.2015 Hyrian maaseutuopistolla Hyvinkäällä (Uudenmaankatu 249). Seminaari oli tarkoitettu kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille. Aamupäivällä tutustuttiin ekosysteemipalveluihin ulkona viidellä erilaisella elämyksellisellä rastilla. Lisäksi Hyrian lähihoitajaopiskelijat tarjosivat mahdollisuuden mittauttaa verenpaineensa. Iltapäivällä kuultiin luennot ekosysteemipalveluista ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tauoilla oli mahdollisuus tutustua pienimuotoisiin messuihin, joilla esiteltiin luontotoimintaa ja luontoa hyvinvoinnin lähteenä.

Seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:
 1. Tutustuminen ekosysteemipalveluihin, rastivierailut ja toiminnallisia harjoituksia, Hyrian luonto- ja ympäristöalan opiskelijat
 2. Mitä ovat ekosysteemipalvelut? Miten ne liittyvät luontoon hyvinvoinnin lähteenä?, Riku Lumiaro / Suomen ympäristökeskus
 3. Suuri Mysteeri - luontopolkumateriaali ekosyssteemipalveluista, Marjo Soulanto ja Kaisa Pajanen / Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 4. Tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista, Ann Ojala / Luonnonvarakeskus
 5. Kokemuksia kansallispuistokäynneistä, Martti Aarnio / Metsähallitus
 6. Metsämieltä arkeen! - käytännön vinkkejä, kuinka hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa elämässä ja tuoda niitä työpaikalle, Nina Karlsson, henkilöstöasiantuntija ja työyhteisövalmentaja
 7. Ohje, Nokkosnäkkäri
 8. Ohje, Hyönteishotelli
Koulutus 15.9.2015: "Mediaviestintää ja someilua"

Välke-ryhmä, Keski-Suomen ELY-keskus, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Suomen luontokeskus Haltia järjestivät ympäristökasvattajille ja ympäristötietoisuuden edistäjille suunnatun Mediaviestintää ja someilua -koulutuksen 15.9.2015 Suomen luontokeskus Haltiassa, Espoossa. Koulutus piti sisällään luentoja ja käytännön harjoituksia siitä, miten rakennetaan onnistunutta mediaviestintää ja mitä some on ja mihin sitä voi käyttää.

Koulutuksen alustukset ja ryhmätyöt ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

 1. Mediayhteistyövalmiudet ja kumppanuudet, Päivi Rosqvist, Metsähallituksen luontopalvelut
 2. Mediatilaisuuden suunnittelu, ryhmätyö
 3. Some-viestinnän kanavat ja niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin, some-viestinnän tavoitteet ja strategiat, Heidi Korva / Viestintätoimisto Communiké (materiaali toimitettu koulutukseen osallistuneille)
Seminaari 5.11.2014: " Eväsreppu - ympäristöpäivä täynnä konkretiaa"

Välke-ryhmä järjesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun ekotukitoiminnan kanssa seminaarin ”Eväsreppu – ympäristöpäivä täynnä konkretiaa!” 5.11.2014. Aamupäivällä kuultiin toimenpiteistä ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla. Iltapäivällä puhuttiin ajankohtaisista ruoka- ja ympäristökysymyksistä kuten ruokahävikistä, ruuasta vesistöihin päätyvistä typpipäästöistä ja mikromuoveista.
Seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:
 1. Avauspuheenvuoro, Satu Pääkkönen / Uudenmaan ELY-keskus
 2. Osallistamisen onni ja kaiho, teoriaa: Silja Sarkkinen / Suomen ympäristöopisto SYKLI, case: Juulia Juslin / Hyria koulutus
 3. Kuinka saada luonto kuulumaan kaikille?, Riikka Nenonen / Pääkaupunkiseudun partiolaiset
 4. Huominen on nyt -video
 5. Kannusta, kohdista, provosoi ja tarjoa ratkaisuja - neuvonnan keinoja ympäristötietoisuuden edistämiseen, Leena Mikkonen-Young / Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
 6. Itämeri-haaste, Lotta Ruokanen / Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 7. Case IHA-Lines, Niina Ihalainen / IHA-Lines Oy Helsinki Cruises
 8. Ruokarepun avaus, Marianne Heikkilä / Marttaliitto
 9. Mikromuovit - pieni suuri ongelma meressä, Julia Talvitie / Helsingin seudun ympäristökeskus HSY
 10. Jätevedet - elintavat vaikuttavat laatuun, Mari Heinonen / Helsingin seudun ympäristökeskus HSY
 11. Vantaan koulujen ylijäämäruoka -pilotin esittely, Pirjo Huvila-Nicklen / Vantaan tilapalvelut Vantti Oy
 12. Ruokahävikin vähentäminen kauppiaan näkökulmasta, Pauli Jaakola / K-Supermarket Konala
 13. Syömällä reppu keveämmäksi? - Itämeren ruokavalio, Kaisa Härmälä / Marttaliitto
 14. Syömällä reppu keveämmäksi? - Haarukan jälki, Outi Kankaanpää / Dodo
 15. Syömällä reppu keveämmäksi? - Globaalit hehtaarit lautasella, Aleksi Heiskanen / WWF
Seminaari 6.5.2014: ” Vastuullisen yrittäjyyden rattailla”

Seminaari oli ensisijaisesti suunnattu pk-yrittäjille. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen ympäristöopisto SYKLI osana Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla -hanketta.

Seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

 1. Seminaarin avaus, Mikko Kantokari / Uudenmaan ELY-keskus
 2. Pk-yritysten ympäristövastuut, Saija Äikäs / Helsingin seudun kauppakamari
 3. Julkisten hankintojen ympäristönäkökohdat hankintaprosessin eri vaiheissa, Salla Koivusalo / Vantaan kaupunki
 4. Kevyesti kiinni ympäristöhallintaan: Energiasuunta, Ekokompassi ja Ilmastokumppanit, Teemu Kettunen / Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Ilmastoinfo ja Mira Jarkko / Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Mia Malin / Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 5. Ympäristöosaava ammattilainen, Heli-Maija Nevala / Suomen ympäristöopisto SYKLI
 6. Yhteinen keskustelu: Ympäristövastuulliset yritykset Uudenmaan menestystekijänä, Maria Runonen / Suomen ympäristöopisto SYKLI
Seminaari 8.4.2014: ” Rattailla – Yhteistyöstä voimaa ympäristötietoisuuden ja vastuun lisäämiseksi”

Rattailla –hanke, Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla,  järjesti yhteistyöseminaarin Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistäville toimijoille.

Seminaarissa keskusteltiin Välke –verkoston toiminnasta ja kuultiin esitys siitä, miten hyvällä yhteistyöverkostolla luodaan vaikuttavuutta. Kuultiin, mitä tietoa Osaamispankista löytyy ja miten se auttaa osaltaan verkostoitumisessa. Saatiin tilannetietoa toimenpideohjelmasta ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla ja pohdittiin työpajassa, miten toimenpideohjelman tavoitteisiin päästään.

Seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

 1. Alkusanat: Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja –vastuun edistämiseksi, Maria Runonen / SYKLI
 2. Miten hyvällä yhteistyöverkostolla luodaan vaikuttavuutta?, Kirsimarja Blomqvist / LUT ja seminaarissa mainittu Sitran alustus luottamuksesta
 3. Välke-ryhmän toiminta, Mikko Kantokari / Uudenmaan ELY-keskus
 4. Osaamispankista tietoa ja apua verkostoitumiseen, Juulia Juslin / Hyria koulutus (osaamispankin rakenteen ja sisällön esittely)
 5. Työpaja: Miten toimenpideohjelman tavoitteisiin päästään?
 6. Työpajan tulosten purku
 7. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen haastekampanja, Erkka Laininen / OKKA-säätiö
Seminaarit 3.10.2013: ” Kuuma tomaatti – ruoan ympäristövaikutukset” ja ”Yhteistyöllä eteenpäin”

Valtakunnalliset Ympäristökasvatuspäivät 2013 järjestettiin 3.-4.10 Suomen luontokeskus Haltiassa, Espoon Nuuksiossa. Uudenmaan ympäristövastuullisuustoiminta oli ympäristökasvatuspäivillä myös näyttävästi esillä kahdella eri seminaarilla.

Uudenmaan VÄLKE-verkoston ruoka-aiheisen seminaarin teemana oli ” Kuuma tomaatti – ruoan ympäristövaikutukset”.

Kuuma tomaatti - seminaarin ohjelma ja alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

 1. Ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutukset, Juha-Matti Katajajuuri / Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
 2. Foodweb: lounaslautasen ekolaskurin esittely ja sovellukset,  Tuomas Mattila / Suomen ympäristökeskus: http://www.foodweb.ut.ee ja http://www.handprinter.org
 3. Tuusulan Oma Maa -osuuskunnan toiminta, Jukka Lassila, luomutuottaja


”Yhteistyöllä eteenpäin” –seminaari järjestettiin valtakunnallisena yhteistyöseminaarina osana ympäristökasvatuspäiviä. Seminaarissa oli työpaja Uudenmaan alueellisesta kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyösuunnitelmasta liittyen VÄLKE-verkoston Rattailla-hankkeeseen.

Seminaari 5.11.2012: ”Ympäristötietoinen Uusimaa –päivä”


VÄLKE –ryhmän eli Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän järjestämä seminaari osana Uusimaa –viikkoa.

”Elämää vedestä” muodosti seminaaripäivän teeman, ja päivä oli osa Uusimaa-viikkoa sekä Välke-ryhmän vesiensuojelun teemavuotta. Ympäristöministeri Ville Niinistö avasi seminaaripäivän. Luonnonhenget Näkki ja Wellamo kiertelivät seminaarivieraiden keskuudessa aamukahvilla ja kertoivat Itämeren tilasta. Päivän aikana jaettiin Uudenmaan ympäristöpalkinto, jonka sai Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli: ekotukitoiminta.

Päivän suunnittelu oli tehty yhteistyössä Välke-ryhmän (Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän) kanssa, päävastuutahona oli Uudenmaan ELY-keskus. Paikalle saapui noin 150 osallistujaa, jotka olivat ympäristökasvattajia, ympäristötietoisuuden parissa työskenteleviä sekä päättäjiä.

Seminaarin ohjelma ja alustukset.

Seminaari 28.10.2010: ”Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen!”

Yhteistyöseminaarin pääteemana oli ympäristökasvatuksen vaikuttavuus ja menetelmät. Juuri tästä aiheesta keväällä 2010 toteutetun Ympäristövastuullisuuden osaamispankin resurssikyselyn vastaajat kaipasivat eniten lisäkoulutusta.

Seminaari oli yleisömenestys ja kokosi yhteen 75 ympäristövastuullisuuden lisääjää Uudeltamaalta. Seminaarissa oli edustajia mm. alueen luontokouluista, kuntien ympäristötoimistoista, aluehallinnosta, yrityksistä, kouluista ja oppilaitoksista sekä useista järjestöistä.

Seminaarin alustuksissa pohdittiin mm. keinoja ympäristöviestin läpisaamiseen. Seminaarissa julkistettiin myös luonnosversio internettiin avattavasta Uudenmaan ympäristövastuullisuuden Osaamispankista ja keskusteltiin sen sisällöstä. Osaamispankin tarkoituksena on tuoda ympäristöosaamista koskeva tieto helposti ja keskitetysti asukkaiden, yhdistysten, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön.

Seminaarissa esiteltiin suunnitelmia perustettavasta Uudenmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmästä. Yhteistyöryhmä voisi valmistella asioita alueen ympäristökasvatusyhteistyöhön liittyen yhteistyössä ELY-keskuksen ja maakunnan liittojen kanssa. Yhteistyöryhmä osallistuu myös Uudenmaan osaamispankin ylläpitoon yhdessä KEKO -verkoston (Hyvinkään-Riihimäen Ympäristöosaamisen keskus) ja Hyria koulutuksen kanssa.

Seminaarin ohjelma ja osanottajat sekä alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

 1. Ympäristökasvatuksen vaikuttavuus: Keinoja ympäristöviestin läpisaamiseen
 2. Viestinnän keinot: Miten viestin vaikuttavasti ympäristöasioista?
 3. Kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen didaktiikkaa
 4. Osallistumisella ympäristövastuullisuuteen
 5. Uudenmaan ympäristövastuullisuuden Osaamispankki internettiin
 6. Porinaevästys ja porinoiden yhteenvetoa
 7. Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Uudellemaalle? – tahot ja tehtävät
Seminaari 3.12.2009: ”Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä!”

Yhteistyöseminaarin pääteemana oli ympäristövastuullisuuden lisääminen yhteistyössä. Alustukset käsittelivät mm. yhteistyötä yhteiskunnan voimavarana sekä verkostoja yhteistyön edistäjinä.

Seminaari oli yleisömenestys ja kokosi yhteen 65 ympäristövastuullisuuden lisääjää Uudeltamaalta. Seminaarissa oli edustajia mm. alueen luontokouluista, kuntien ympäristötoimistoista, aluehallinnosta, yrityksistä, kouluista ja oppilaitoksista sekä useista järjestöistä.

Seminaarin ohjelma ja osanottajat sekä alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä:

 1. Yhteistyö -yhteiskunnan voimavara ja driving force
 2. Rakkaalla lapsella monta nimeä –ympäristökasvatuksen käsitteet
 3. Verkostot yhteistyön edistäjinä
 4. Arvosta ja innosta vaikuttamaan!
 5. Tukea ympäristökasvatukseen
 6. Mitä Osaamispankki voi tarjota?
 7. Porinaevästys ja porinoiden yhteenvetoa
 8. Minkälaista on hyvä ympäristökasvatusmateriaali?
 9. Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa?